Mühasib/Maliyyəçi
 
JOB TITLE: Mühasib/Maliyyəçi
EMPLOYER: PITS Azərbaycan Texnoloji Həllər Şirkəti DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2017-11-30 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2017-12-30

MÜHASIB/MALİYYƏÇİ

İŞÇİNİN VƏZİFƏ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

1. Şirkətin məqsəd və hədəfləri istiqamətində çalışaraq əmək və nizam-intizam qaydalarına, bisnez etikasına riayət etməlidir.
2. Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyəti təşkil və nəzarət edir.
3. Şirkət tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil və nəzarət edir.  
4. Daxil olan və çıxan pul vəsaitinin uçotunu, mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, şirkətin dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, maliyyə, hesabat və kredit əməliyyatlarının uçotunu təşkil və nəzarət edir.
5. Məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibini, əmək haqqının ödənilməsi hesablarını, dövlət büdcəsinə məcburi ödəmələri, dövlət sosial sığorta fonduna ayırmaları, digər ayırmaları tərtib və nəzarət edir.
6. İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət edir.
7. Maliyyə nizamına ciddi əməl edilməsini, inzibati təsərrüfat və digər xərclərin, debitor borclarının, çatışmazlıqlarının və digər hesabların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini təmin edir.
8. Banklara, tərəfdaş şirkətlərə şəvə müştərilərə olan və onlardan olan ödənişləri idarə edir və vaxtaşırı rəhbərliyə hesabatlar təqdim edir.
9. Şirkətə gələn mal alış deklarasiyalarının yoxlanılıb kompüter proqramına daxil olunmasına nəzarət edir.
10. Müştərilərdən köçürmə yolu ilə firmanın hesabına daxil olan ödəmələrin kompüter proqramına daxil edilərək gündəlik bank qalığının yoxlanılmasına nəzarət edir.
11. Şirkət adından ödəmə aparılarkən köçürmə ərizələrinin, ödəmə sifarişlərinin və digər sənədlərin düzgün hazırlanmasına nəzarət edir.
12. Fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatların aparılması və işlərin görülməsi ilə bağlı işəgötürənə vurduğu ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşıyır.
13. Fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər dövriyyəsinin reallaşdırılmasını və imzalanmasını təşkil etməlidir.
14. Fəaliyyəti ilə əlaqədar digər strukturlarla əlaqələndirməni təşkil etməlidir.
15. Şirkətin etibarının qorunmasını, kommersiya sirrinin saxlanmasını təmin etməlidir.
16. Tabel əsasında işçilərin əmək haqlarının, digər ödəmə və ödənişlərin hesablanması, müəyyən edilmiş müddətdə əmək haqqlarının verilməsinə dair cədvəllərin hazırlanmasından ibarətdir.
17. Maliyyə şöbəsinin mühasibi Direktorunun əmrlərinə əsasən hər ay məzuniyyətlərin, ezamiyyətlərin, ixtisasartırma kurslarının, təhsil məzuniyyətlərinin və əmək qabiliyyəti olmamaq vərəqəsinin hesablamalarını həyata keçirir.
18. Tabeçiliyində olan işçilərin firmanın strukturu və idarəetmə prinsiplərinə, subordinasiya və etika  qaydalarına riayət etmələrini təmin etməlidir.
19. Əməyin mühafizəsi, əmək-nizam intizamı, yanğından mühafizə normaları, texniki təhlükəsizlik, sanitar-gigeniya və mülkü-müdafiə qaydalarına riayət olunmasını təmin etməlidir.
20. Mühasibatlıq fəaliyyəti ilə bağlı arxivləşdirməni təmin etməlidir.
21. Fəaliyyətinə həvəslə yanaşmalı, yaradıcı, enerjili, intizamlı təşkilatçılıq, kommunikabellilik nümayiş etdirməli, peşəsi ilə bağlı yeni texniki biliklər və təcrübələr toplamalı, sosial, təşkilati və fərdi psixoloji ovqatı qavramağı bacarmalıdır.

BİLİK, BACARIQLARI VƏ DİGƏR TƏLƏBLƏR

Maliyyə şöbəsinin mühasibi aşağıdakıları bilməlidir:
1. Ali təhsilli olmalıdır;
2. İngilis və Rus dillərində danışıb və yaza bilməlidir;
3. Ofis proqramların sərtbəst işləmə bacarıq və təcrübəsi olmalıdır.
4. Ən azı 3 il mühasibatlıq sahəsində iş təcrübəsi olmalıdır
5. Azərbaycan Respublikasının Verqi Məcəlləsini, mühasibat uçotunun hesablar planının tətbiqinin əsas müddəalarını, əməyin mühafizəsinin qayda və normalarını bilməlidir

MƏSULİYYƏT

1. Mühasib bu Vəzifə Təlimatına müvafiq üzərinə düşən vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
2. Mühasibin təqsiri üzündən Şirkətə vurulan maddi və  mənəvi ziyana görə o, müəyyən olunmuş qaydada Şirkətə qarşısında məsuliyyət daşıyır.
3. İş sahəsi üzrə uçot sənədlərinin vaxtında və düzgün tərtib və təqdim edilməsi.
4. Mühasibat sənədlərinin saxlanılması və müəyyən edilmiş qaydada onların arxivə verilməsi.
5. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulmuş, vəzifələrin icra edilməməsi və ya lazımi səviyyədə icra edilməməsi.
6. Azərbaycan Respublikasının inzibati, cinayət və mülki qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada - fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesi zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları.
7. Azərbaycan Respublikasının əmək, cinayət və mülki qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada - maddi ziyanın vurulması.
8. İmzaladığı sənədlərə şəxsən və şərtsiz məsuliyyət daşıyır.

DİGƏR MƏLUMATLAR

1. Məvacib: 450-750 AZN Net – namizədin bilik və təcrübəsinə uyğun olaraq qiymətləndiriləcəkdir.
2. Nahar yeməyi şirkət tərəfində verilir
3. İş rejimi: Bazarertəsi - Cümə, 9:00 – 18:00

Maraqlanan namizədlər hr@pits.az elektron ünvanına CV-lərini göndərə bilərlər. Göndərilən məktubun mövzu hissəsinə Mühasib/Maliyyəçi yazmaq zəruridir.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2018 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP