Geophysical Data Interpretation and Processing Operator
 
JOB TITLE: Geophysical Data Interpretation and Processing Operator
EMPLOYER: LIGHTHOUSE DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-02-08 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-03-10

Geophysical Data Interpretation and Processing Operator

LIGHTHOUSE S.p.A –Azerbaijan Branch

Job Description IMPORTANT: APPLICANTS ARE REQUIRED TO HAVE A PROVEN PREVIOUS EXPERIENCE AS GEOPHYSICAL DATA INTERPETATION AND PROCESSING OPERATOR IN THE OIL & GAS INDUSTRY AND TO POSSESS WITH EXCELLENT SKILLS IN AZERBAIJANI AND ENGLISH LANGUAGES

CVs without the above-mentioned requirements will be not taken in consideration.

Application to be submitted at job.az@lighthouse-geo.com

Due Date: 28/02/2018

E-MAIL SUBJECT: LGH-AZ-001-2018 The

Role’s Purpose:

Under the direction of the Processing Coordinator, he performs the geophysical data reduction and interpretation.

Key Areas of Responsibility

• To process the logged raw data ensuring good quality of the final product;
• To review the acquired and processed survey data confirming completeness, coverage and quality;
• To work within the survey team to achieve the best result for the reduction and interpretation ofthe acquired field data;
• To ensure high level on collation, storage, quality control, reduction, interpretation and finalisationof all survey data;
• To prepare charts and AutoCAD drawings from the finalised and interpreted data;
• To compile final reports from field products and interpreted data;
• To amend reports and charts following customer comments in order to issue an improved revision;
• To create and modify GIS datasets;
• To develop and implement GIS analyses supporting survey projects;
• Other duties may be assigned as deemed necessary by the Supervisor.

Mandatory Experiences and Requirements:

• Bachelor in geology / geophysics or environmental sciences or related discipline and/or equivalentprofessional accreditation;
• At least 2 years’ experience in a data processor role in the Oil and Gas industry;
• Working knowledge of Microsoft Software Suite (Word & Excel);
• Knowledge of AutoCAD Map 3D;
• Knowledge of ESRI ArcGIS Software;
• Strong knowledge on geodesy and cartography;
• Experience working with different coordinates systems, map projections and datum’s;
• Good mathematical skills with knowledge of trigonometry ang geometry;
• Competent with survey data processing and CAD software preferred;
• Familiarity with MBES, SSS, SBP and magnetometer datasets;
• Good English, written and spoken;
• Good communication and analytical skills;
• Good problem-solving skills;
• Ability to pay attention to details and to spot problems;
• Ability to effectively manage own workload, and work within given timescales, ensuring project requirements are met;
• Ability to work as a member of the survey team;
• Adaptability and problem-solving capability;
• Ability to operate in a fast-paced changing environment;
• Ability to work effectively in a multi-national and multi-cultural work environment;
• Ability to independently manage multiple assignments, determine and set job task priorities and work with limited direct supervision;
• Consistently efficient and productive;
• Availability to work offshore for long periods.


Geofiziki məlumatların təhlili və emalı üzrə Operator

LIGHTHOUSE S.p.A – Azərbaycan Filialında

İşin Təsviri

MÜHÜM: BU VƏZİFƏ ÜÇÜN MÜRACİƏT ETMƏK ÜÇÜN NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİNDƏ TƏCRÜBƏSİ OLAN VƏ GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ VƏ EMALI ÜZRƏ OPERATOR VƏ O CÜMLƏDƏN İNGİLİS DİLİNDƏ SƏRBƏST DANIŞIQ BACARIĞI OLMASI VACİBDİR

Yuxarıda göstərilən tələblərə uygun olmayan tərcümeyi hallar (CV-lər) nəzərə alınmayacaqdır.

Təqdim olunacaq ərizə bu ünvana yollanmalıdır: job.az@lighthouse-geo.com

Tərcümeyi halların təqdim olunması üçün son tarix: 28/02/2018

Mövzu: LGH-AZ-001-2018

Vəzifənin məqsədi: Ölkə üzrə Məlumatların Təhlili və Emalı Koordinatorunun rəhbərliyi altında, geofiziki məlumatların əldə olunması, təhlili, email və təfsirini yerinə yetirməsi.

Əsas Öhdəliklər:

• Daxil edilən işlənməmiş məlumatların üzərində işləmək və onların hazırlanması və o cümlədən sonməhsulun keyfiyyətin təmini ;
• Məlumatın yoxlanılması, tamlığının keyfiyyətinin və əhatəliliyin təsdiq edilməsi;
• Dənizdə işləyən tədqiqat qrupun emal olunmuş məlumatın lazimi keyfiyyətə uyğunluluğun təsbitiilə bağlı kömək göstərmək və (tələb olunduqda);
• Məlumatların azaldılması və şərh üçün ən yaxşı nəticələrin əldə edilməsi üçün emal komandası iləsıx çalışmaq;
• Bütün tədqiqat məlumatlarının yığılması, saxlanması, keyfiyyətə nəzarət edilməsi, təhlili, şərhedilməsi, emalı və yekunlaşdırılması üzrə yüksək səviyyədə təmin etmək;
• Bakı ofisi serveri daxilində bütün məlumat və sənədləri lazımı qaydada saxlamaq;
• Sənədlərin və məlumatların Bakı ofisi serveri daxilində yanlış artırılmamasına nəzarət etmək;
• Emal edilmiş məlumat və AutoCad cədvəlləri hazırlamaq;
• Məhsul ilə bağlı yekun hesabatları tamamlamaq;
• Təkmilləşdirilmiş yekun hesabatların verilməsi üçün müştərinin şərhlərinə uyğun olaraq hesabat vəcədvəlləri dəyişdirmək;
• GIS məlumat bazalarını yaratmaq və dəyişdirmək;
• Tədqiqat layihələrini dəstəkləyən GİS təhlillərini hazırlamaq və həyata keçirmək;
• İşəgötürənin baş ofisindən və DİS-dən APC ilə əlaqədar öyrənilən dərslərlə ilə bağlı məlumatmübadiləsi təmin etmək;
• Məlumatın azaldılması və sənədlərin tərtibi ilə bağlı hər hansı bir problem yarandıqda APC-yaməlumat vermək;
• Vacib mövzularla və kompüter proqramların son versiyasının istifadəsi ilə bağlı daimi və səmərəlibilik əldə etmək;
• Son məhsulun nəzarəti və təsdiq ilə bağlı qeydlərin lazimi qaydada saxlanmasını təmin etmək.
• Nəzarətçi tərəfindən zəruri hesab edilən digər əlaqədar vəzifələri həyata keçirmək.

Təcrübə və bacarıq səviyyəsinə dair tələblər

• Geologiya / geofizika / ətraf mühit elmləri və müvafiq intizam və ya ekvivalent peşəkar akkreditasiya sahəsində bakalavr;
• Neft-qaz sənayesində məlumat üzrə prosessor vəzifəsində ən azı 2 il təcrübə;
• Microsoft Office-in güclü biliyi;
• AutoCAD Map 3D bilikləri;
• ESRI ArcGIS proqramlar haqqında məlumat:
• Geodeziya və kartoqrafiya üzrə güclü biliklər;
• Müxtəlif koordinat sistemləri, xəritə proqnozları və məlumatlar ilə iş təcrübəsi;
• Trigonometri / geometriyanı / riyazitı yaxşı bilən;
• Tədqiqat və məlumatların emalı və CAD proqramı bilənlərə üstünlük verilir;
• MBES, SSS, SBP və maqnitometrik məlumatlardan anlayışı olan;
• İngilis dili danışma, yazma, oxu və anlam bacarığı;
• Yaxşı ünsiyyət bacarıqları;
• Tez problemin həll yolların tapma qabiliyyəti;
• Detallara diqqət yetirmək və problemləri həll etmək bacarığı;
• Layihə üzrə müvafiq tələblərə uyğun gəlmək, öz iş yükünü səmərəli şəkildə idarəçilik keyfiyyətləri və müəyyən edilmiş müddətlərdə işləmə bacarığı;
• Tədqiqat qrupunun üzvü kimi işləmə bacarığı;
• Uyğunluq və problemlərin həll yollarını tapmaq qabiliyyəti;
• Sürətlə dəyişən mühitdə fəaliyyət etmək bacarığı
• Çoxmillətli iş mühitində effektiv işləmək bacarığı;
• Öz iş yükünü səmərəli şəkildə idarə etmək, və verilmiş müddətlərdə işi yerinə yetirmək bacarığı, o cümlədən layihə tələbləri təmin etmək;
• Ardıcıl olaraq səmərəli və məhsuldar işləmək bacarığı;
• Uzun müddət ərzində dənizdə işləmək imkanı.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP