Mühəndis-Konstruktor
 
JOB TITLE: Mühəndis-Konstruktor
EMPLOYER: Construction Company DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-03-13 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-04-12

Tikinti şirkəti mühəndis-konstruktor vəzifəsi üçün vakansiya elan edir.

Vəzifələri:

- Tikinti sahəsində və ondan kənarda işləyən layihə qrupu üçün konstruktorun tapşırıqlarının növbəliliyini və iş qrafikini müəyyən etmək və təsdiqləmək.
- Toplantılar keçirmək, hesabatlar tərtib etmək, sənədlər hazırlamaq və müqavilə çərçivəsində sahibkar, konstruktor və subpodratçılar ilə danışıqlar aparmaqda layihə menecerinə köməklik göstərmək.
- Məqsədli iş qruplarında və tikinti vasitələri və üsullarının qiymətləndirilməsində iştirak etmək və öyrəndiyi ən yaxşı təcrübələri tətbiq etmək.
- Məlumatların əldə edilməsi üzrə sorğuların (RFİ), təqdim olunmuş sənədlərin və layihə sənədlərinin tikinti qrafikinin yerinə yetirilməsini təmin etməklə müqavilə tələblərinə uyğunlaşdırılmasına köməklik göstərmək. İşin yaxşılaşdırılması məqsədilə yuxarıda qeyd edilənlərin hər biri üçün koordinasiya görüşlərinin keçirilməsini təmin etmək.
- İş həcminə nəzarət etmək, dəyişiklik edilmiş sənədlərin hazırlanmasına yardım etmək və daxili təsirləri təhlil etmək.
- Layihənin təhlilinə və hesabatların hazırlanmasına kömək etmək,  layihə ilə əlaqədar bütün suallar/ izahlar və paketlərlə bağlı təsdiqləri əldə etmək.
- Layihə paketlərini yaxşılaşdırmaq üçün sahibkarlar, layihə iştirakçıları  və operatorlarla layihənin nəzərdən keçirilməsi üzrə toplantılarda iştirak etmək və həmin toplantıların keçirilməsini təmin etmək.
- Layihənin icra sənədlərinə və mövcud şərtlərə cavab verməsini təmin etmək məqsədilə mühəndis-konstruktorları/ layihə hazırlayanları, çertyojçuları və tikinti sahəsində və ondan kənarda işləyən gənc mühəndisləri sahə və tikinti təlimatları ilə təmin etmək.
- Növbədənkənar tapşırıqların müəyyən olunmasında və sahibkar və/ yaxud podratçı üçün dəyişiklik barədə sorğuların hazırlanmasında köməklik göstərmək. Dəyişikliklə bağlı sahibkara ünvanlanmış sorğular və podratçıdan tələb olunan dəyişikliklər üçün qiymətləndirmələrin hazırlanmasına kömək etmək.

Tələblər:

- Layihələndirmə (yaxud əlaqədar sahədə) üzrə 4 illik təhsil, yalnız arxitektor/ inşaatçı mühəndis
- Layihələndirmə, inşaat mühəndisliyi sahəsində 5 ildən çox təcrübə
- Ingilis dilini sərbəst bilməli
- Eyni anda bir neçə tapşırıq və problemin həll edilməsi bacarığı və əla ünsiyyət bacarıqları
- Tikinti sahəsində və ondan kənarda işləyən layihəçilər üçün məsuliyyət daşımaqla böyük kompleks mülki layihələr üzrə layihələndirmə yaxud tikinti sahəsində təcrübə
- Ümumi mühəndis hazırlığı
- Layihənin idarəedilməsi sahəsində təcrübə mütləqdir
- Nəzarətçi vəzifəsini yerinə yetirmək sahəsində bacarıq
- Əla yazılı və şifahi ünsiyyət bacarıqları
- Kompyuter bacarıgları: MS Word, Exel, AutoCad, Archi Cad
- Həmçinin, müasir texnologiya sahəsində tam biliyə malik olmalı və layihədə istifadə olunması məqsədilə texniki tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün müvafiq proqram təminatını seçmək və tətbiq etmək bacarığı olmalıdır.
- Ingilis dilini sərbəst bilməli

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını career@aikonconstruction.com ünvanına göndərə bilərlər.

 

Строительная компания объявляет вакансию на должность инженера-конструктора.

Обязанности включают в себя:

- распознавать и определять приоритет задач конструкторских и графических работ для групп разработчиков на строительной площадке и за её пределами;
- проводить встречи, составлять обзоры, документацию и помогать руководителю проекта в подготовке договорной связи с владельцем, строителем и субподрядчиками;
- участвовать в рабочих группах целевого назначения и оценке строительных средств и методов и применять извлеченные уроки/передовые методы;
- содействовать согласованию Запросов информации (RFI), передачи информации и чертежей для соответствия требованиям контракта и поддержки графика строительства. Содействовать проведению координационных совещаний по каждому из вышеуказанных вопросов для продвижения работы;
- контролировать масштаб работы, помогать в подготовке измененных документов и анализировать внутренние воздействия;
- содействовать обзорам проектирования и строительства и получать одобрение вопросов/уточнений и программ для САПР, связанных с проектированием;
- участвовать и содействовать проведению совещаний по рассмотрению проектов с владельцем, заинтересованными сторонами и операторами для продвижения пакетов программ для САПР;
- обеспечивать управление полевым и строительным проектированием проектировщиков/чертежников САПР, проектировщиков и младших инженеров на строительной площадке или за её пределами для обеспечения соответствия конструкции как исполнительным, так и существующим условиям;
- помогать с выявлением внеочередных задач и подготовкой измененных заказов владельца и/или подрядчика. Содействовать расчетам конструкции и расписания по распоряжениям о внесении изменений владельца и изменений, запрошенных подрядчиком;

Требования:

- 4-летнее образование в области проектирования (или смежной отрасли), только архитектор/инженер-строитель;
- более 5 лет опыта работы в области проектирования/инженерного строительства;
- доказанный опыт работы в проектах альтернативной передачи и исполнения;
- способность решать множество задач и проблем и отличные навыки общения;
- опыт в области проектирования или строительства в крупных комплексных гражданских проектах с ответственностью за проектировщиков на строительной площадке и за её пределами;
- обширная общая инженерная подготовка;
- необходим предыдущий опыт управления конструированием;
- доказанная способность выполнять надзорные полномочия;
- отличные навыки письменного и устного общения;
- требуется тщательное знание отраслевой практики и правил;
- необходимы также глубокие знания современных технологий и способность выбирать и применять соответствующее инженерное программное обеспечение для использования в проекте.
- свободное владение английским языком
- kомпьютерные навыки: MS Word, Exel, AutoCad, Archi Cad.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на адрес: career@aikonconstruction.com.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP