Income Auditor
 
JOB TITLE: Income Auditor
EMPLOYER: Fairmont Baku DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-05-11 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-06-10

Bölmə: Mailiyyə
Şöbə: Mühasibatlıq
Vəzifə: Gəlir üzrə Auditor
Kimə məruzə edir: Maliyyə Departamentinin Direktoru

ƏMƏK FUNKSİYALARI:

Gəlir üzrə Auditor Otelin gəlir və gecə auditi ilə bağlı hesabatlarını yoxlamalı, təsdiqləməli və bütün sənədlərin qaydasında olmasını təmin etməlidir.

• Kollektiv daxili münasibətlərdə sakit və təmkinli qalmaq şərtilə dəyişən mühit çərçivəsində çoxsaylı tapşırıqları icra edə bilmək qabiliyyətinə malik olmaq.
• Mühasibatlıq ilə bağlı fərqli işlərdə kömək etmək üçün kifayət qədər təcrübəsi və həvəsi olmaq.
• Daxili Audit ilə bağlı işlərin icra edilməsini, bununla bağlı müvafiq prosedurları izləmək. 
• Təhlükəsiz, tədbirli və sistemli şəkildə işləməyi bacarmaq.
• Banketlərlə bağlı şöbənin gəlir hesabatlarının qaydasında olmasını yoxlamaq və  çatışmamazlıqları izləmək.
• Mədaxil Kitabında qeyd edildiyi kimi, gündəlik şəkildə bütün gəlir mərkəzlərini təsdiqləmək/qaydasına qoymaq.
• Güzəştləri, ödəmələri, fərqli tip xərcləmələri, işçi heyətinin xərclərini izləmək, balanslaşdırmaq və Əmlak İdarəetmə Sisteminə qeyd etmək.
• İnzibati-Təsərrüfat xidmətləri ilə bağlı hesablardakı uyğunsuzluqlara nəzarət etmək. 
• Güzəştlərin, ödəmələrin və digər prosedurların məbləğini izləməklə, hər şeyin sənəd əsasında olmasını yoxlamaq.
• Daxili inzibatı idarədəki telefon məsrəflərinə nəzarət etmək.
• Qida və İaşə sahəsindəki boşluqları izləmək və alınan məlumatları analiz etmək.
• Qonaqların telefon xidmətləri ilə bağlı xidmət xərclərini telefon poçt xidməti ilə razılaşdırılmış şəkildə balansını hazırlamaq.
• Banket tədbirlərinin orderləri ilə gələn bütün qonaqların uyğunluğunu yoxlamaq. 
• Qida və İaşə xidmətləri ilə bağlı gecə audit balansını Qida və İaşə Xidmətləri ilə bağlı satış sistemi ilə müqayisədə yoxlamaq.
• Camaşırxana, telefon xidmətləri, filmlər, qaraj xidmətləri ilə bağlı fərqli tip xərclərə nəzarət etmək.
• Qonaqlarla bağlı mühasibat kitabını, mədaxil hesablarını və avans depozitlərini müvafiq qaydada saxlamaq. Gəlir üzrə Auditor gündəlik gəlir barədə qeydiyyat aparmalı və hesabat hazırlamalıdır.
• Otelin gündəlik Gəlir Hesabatını dəqiq şəkildə hazırlamaq.
• Aşağıdakıları dəqiqliklə hazırlamaq və saxlamaq:
1. Mədaxil Kitabı: təhlükəsiz bir mühitin təmin edilməsi və balansların Mailiyyə Direktorunun Müavini tərəfindən imzalanması
2. Nəğd pul vəsaitlərinin qəbulu üzrə Kitab
3. A/R Düzəlişlər Kitabı

• Mailiyyə Direktorunun Müavini tərəfindən təyin edildiyi şəkildə müəyyən balans hesabatlarının aylıq bağlanmasında və davamlı analizində köməklik göstərmək.
• Bütün xidmətlərə görə (Banket, Otaqlara Xidmət, və s.) ödəmələrin vaxtında həyata keçirildiyini yoxlamaq.
• Qonaqlarla bağlı fərqli xərclərin qaimələrini yoxlamaq və xərclərin lazımi qaydada qarşılanmasından əmin olmaq.
• Banket və restoran çeklərinin davamlı nəzarətini təmin etmək.
• Audit İşlərinin bütün sahələr üzrə qaydasında davam etməsini təmin etmək.
• AccorHotels şirkətinin yüksək standartlarını əks etdirmək üçün hər zaman peşəkarcasına davranmaq və həmkarları eyni cür davranmağa ruhlandırmaq.
• Mailiyyə Direktoru və onun Müavini tərəfindən təyin edilmiş əlavə vəzifələrin icrasında, həmçinin Əməliyyatlarla bağlı İnventarın qəbulunda  və Qonaqlar üçün Təhlükəsiz Depozit Qutularının auditində  iştirak etmək.

VƏZİFƏ İXTİSASLARI:

• Windows, Microsoft Excel və Microsoft kompyüter proqramlarını bilmək.
• Azərbaycan və ingilis dilərində (yazılı, şifahi) əla ünsiyyət qabiliyyəti olmaq, rus dilində yaxşı ünsiyyət etmək
• PMS Sistemi ilə iş təcrübəsi olmaq.
• Gecə Audit/Rezervasiya/Mühasibatlıq təcrübəsinin olmasına üstünlük verilir.
• Ədəbli, diplomatik, etibarlı bir insan olmaq.
• Mükəmməl ünsiyyət qurmaq və ətrafdakılarla münasibət münasibət yarada bilmək, sərbəst işləyə bilmək və işləri vaxtında icra etmək, ehtiyac olduqda mühasibatlıq bölməsinin digər işçilərinə işlərində köməklik göstərmək, həmkarlarımıza mükəmməl xidmət göstərmək.

 

Division:  Finance
Department:  Accounting
Position:  Income Auditor
Reports to:  Director of Finance and Business Support

RESPONSIBILITIES:

The Income Auditor is responsible for verifying, monitoring, and reviewing all hotel revenue reports and night audit reports and ensuring that daily revenues and settlements are in balance.

• Willing to work in a flexible schedule in order to accomplish all major responsibilities and tasks
• Having a thorough working knowledge and willingness to assist in other accounting functions as assigned.
• Having a commitment to follow all local and corporate policies and procedures as they relate to Income Audit.
• Working in a safe, prudent, and organized manner
• Ensuring that the banquet department’s revenue postings are correct and follow up on errors and discrepancies.
• Verifying and/or reconciling all revenue centers as reported in the Income Journal daily.
• Reviewing and balancing rebates, paid outs, miscellaneous charges and staff charges to the Property Management System.
• Reviewing housekeeping discrepancy report.
• Monitoring rebates, allowances, house charges, and paid-out amounts to ensure that each account is properly authorized and has relevant explanations.
• Reviewing telephone charges of in-house administration.
• Reviewing F&B voids to verify authorization and adequate backup information.
• Balancing the property management telephone postings with the call accounting system’s summary of guest charges.
• Reconciling banquet event orders with all banquet guest checks.
• Reviewing the night audit’s balance of the food and beverage revenue against the food and beverage point of sales system.
• Reviewing the balance of all miscellaneous revenues such as the laundry, telephone, movies, and garage departments.
• Reconciling the guest ledger, the accounts receivable, and the advance deposits. As well, the Income Auditor must prepare and record daily revenue entry, daily revenue summary report generate a statistical report of the mix of sale
• Preparing, or ensuring the accuracy of, the hotel’s Daily Revenue Report.
• Preparing and maintaining accurately:
1. Income Journal: using a secure environment and getting a daily sign off on balanced position by DoF or ADoF
2. Cash Receipts Journal
3. A/R Adjustment Journal

• Assisting with month-end closing and subsequent analysis of balance sheet accounts as directed by the Assistant Director of Finance.
• Ensuring that all service charges (Banquet, Room Service, etc.,) paid is in line with net receipts on pay period basis.
• Approving invoices for all miscellaneous guest charges, after ensuring that guest charges were processed regularly.
• Maintaining sequential control for Banquet checks and outlet checks.
• Ensuring that Audit Trail is evident throughout all tasks.
• Conducting self in a professional manner at all times to reflect the high standards of Accor Hotels.
• Performing any additional duties as assigned by the Director of Finance or Assistant Director of Finance, to include a participative role in Operating Equipment Inventory taking and audit of Guest Safety Deposit Boxes

QUALIFICATIONS:

• Knowledge of Windows, Microsoft Excel, and Micros. 
• Proficient in Azerbaijani and English languages (spoken & written), good knowledge of Russian
• Property Manager System software experience required.
• Night Audit/Reservation/Accounting experience preferred.
• Tactful, diplomatic, and able to work in an environment of confidentiality.
• Excellent communication and interpersonal skills, to be able to meet deadlines, work unsupervised, to assist other members of the Accounting team when needed, and to provide excellent service to our colleagues.

Interested candidates can send CVs to aze.careers@fairmont.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP