Construction Engineer
 
JOB TITLE: Construction Engineer
EMPLOYER: Oil Company DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-11-13 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-12-13

 Şirkətin Azərbaycan Respublikasındakı filialının məqsəd və strategiyasına uyğun olaraq əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəli istifadəsi və effektifliyinin yüksəldilməsi, əsaslı tikinti üzrə tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsinin, əsas fondların işə buraxılmasının təmini, obyektlərin və qurğuların  tikilməsi, yenidən qurulması və genişləndirilməsi layihələrinin və smetalarının qüvvədə olan təlimata uyğunluğunu yoxlayır;
 Oversee all engineering processes in construction projects and provide subject matter expertise as per requirement and perform regular tests on procedure to ensure compliance to all regulations and evaluate all designs and drawings before implementation.
 Identify and resolve all technical issues in construction process prepare an effective schedule and prepare appraisal reports to be submitted to construction manager and procure materials to prepare an effective construction schedule.
 Design and maintain all construction technical requirements and prepare supplier data and interpret all contract plans and specification and coordinate with all contractors to resolve issues in processes.
 Maintain knowledge on all contract terms and legal requirements for all construction projects to avoid any delay in projects and provide support to all work groups and participate in various actively to ensure completion for all projects.
 Evaluate all projects and recommend various cost savings methods for same and organize and attend various staff meetings on weekly basis.
 Tikintisi başa çatmış obyektin Dövlət komissiyasına təhvil verilməsi üzrə texniki sənədlərin podratçı ilə birlikdə hazırlanmasında iştirak etmək, buraxılış obyektlərinin istismara verilməsi üzrə aktların təsdiq olunması haqqında rəyləri və  əmrlərin hazırlanmasında iştirak edir.
 Neft-mədən qurğularında və boru kəmərlərində  qəzanın qarşısının alınması və təbii fəlakətlərə qarşı tədbirlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir.
 Şirkətə təqdim olunan təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədlərinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin, yaxud əsas parametrlərinin dəyişdirilməsi üzrə materiallara baxmaq və layihə-smeta sənədlərinin yenidən təsdiqi haqqında müvafiq qərarları hazırlanmasını  təmin edir.
 Şirkətin bölmələri tərəfindən obyektlərin tikintisinə layihə-smeta sənədlərinin təsdiq edilməsi və ekspertizanın aparılmasında qoyulmuş qaydalara riayət edilməsinə nəzarət edir.
 Obyektlərin tikintisi, yenidən qurulması, təmiri layihələrinin qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına, standarta, təhlükəsizlik norma və qaydalarına uyğunluğunun yoxlanmasını təmin edir.
 İstehsalın texnologiyası və təşkilinin daha da təkmilləşdirilməsinin, əməyin mexanikləşdirilməsi və təhlükəsizliyi səviyyəsinin yüksəldiməsini təmin  edən yeni texnika  və texniki vasitələrin tətbiqi planlarının tərtib olmasında iştirak edir, avadanlıq və alətlərin yeni növlərinin sınağında iştirak edir və əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini nəzərə almaqla onlar üzrə rəyləri verir;
 Şirkət tərəfindən vəzifə öhdəliklərinin (müvafiq işlərin) yerinə yetirilməsində ardıcılığın müəyyyənləşdirilməsi məqsədilə tərtib olunmuş "Prosedur"lara rəayət olunması;
 Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, ətraf mühitin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət edir.

Bilməlidir:

- Müvafiq sahə üzrə istehsalın idarə edilməsi üzrə metodik, normativ və digər rəhbər materialları; Şirkətin texniki və iqtisadi inkişaf perspektivini; əsaslı tikinti planının işlənməsi qaydalarını; podratçı təşkilatlarla müqavilənin bağlanması qaydalarını; əsaslı tikintinin aparılma metodlarını, tikinti işlərinin texnologiyasını; smeta-layihə sənədlərinin tərtib olunması və tikintinin maliyyələşdirilməsi qaydalarını; tikintinin norma və qaydalarını; tikinti obyektlərinin layihələndirilməsi zamanı əməyin təşkilinin tələblərini; layihə sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi üzrə sdandartları, texniki şərtləri və digər rəhbər materialları; tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə uçot və hesabat sənədlərinin aparılması qaydalarını;
- Şirkətin strukturunu, iqtisadi fəaliyyətini və perspektiv inkişaf planını; Vəzifə təlimatını; Şirkətin daxili intizam qaydalarını; kompüter texnologiyası, rabitə və kommunikasiya vasitələrini; kargüzarlıq, sənədlərin tərtib edilməsi və rəsmiləşdirilməsi qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, ətraf mühitin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və normalarını. 

E - mail : Hr.company16@gmail.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP