Rigger/Qoşucu
 
JOB TITLE: Rigger/Qoşucu
EMPLOYER: BOS Shelf LLC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-12-18 LAST UPDATED: 2018-12-18 DEADLINE: 2019-01-17

Department : Construction

Position/Vəzifə : Rigger/Qoşucu

Duties and Tasks

1. Understand and Comply with BOS Shelf QHSE System & Policies. 
2. Strictly follow instructions from his / her line Supervisor. 
3. Preparing the load for lifting in accordance with responsive procedure.
4. Ensuring that equipment is in good working order, undamaged, correct colour coding and is fit for its intended purpose. Return any defective equipment to the stores for inspection / quarantine.
5. Ensuring that the weight of the item is known for the items to be lifted.
6. Ensuring that the slinging arrangements are suitable for the load to be lifted.
7. Ensuring that they are not in the Line of Fire during or after lifting activities have been carried out.
8. Ensuring that loads, lifting beams and equipment are adequately supported when landed
9. Ensuring that they never attempt to manually stop a swinging load.
10. Ensuring that tag lines are the correct size for the load and attached at the correct point for maximum control
11. Use of tag lines and hands free lifting technique to be applied to all lifting operations
12. Ensure safety barriers are erected prior to start of all lifting operations 

Funksiya və Tapşırıqlar

1. Bos Şelfin KSƏTƏM sistemi və qaydalarını başa düşmək və onlara riayət etmək 
2. Birbaşa rəhbərin göstərişlərinə dəqiq riayət etmək
3. Müvafiq Prosedura uyğun olaraq yükün qaldırma əməliyyatı üçün hazırlanması
4. Avadanlığın işlək vəziyyətdə, zədələnməmiş, düzgün rənglə kodlaşdırılmış və aidiyyəti istifadə məqsədi üçün uyğun olmasını təmin etmək. Qüsurlu avadanlıqların təftiş / karantin üçün anbara təhvil verilməsi
5. Qaldırılan yüklərin qaldırılmasından əvvəl onların çəkilərinin öyrənilməsi
6. Takelaj avadanlıqlarının yükün qaldırılması üçün uyğun olmasını təmin etmək
7. Qaldırma əməliyyatları ərzində və sonra yüklərin Yanğın Xəttindən kənar olmasını təmin etmək
8. Yüklər, qaldırıcı tirlərin və avadanlıqların endirildikləri müddətdə lazımı qaydada bərkidilməsini təmin etmək
9. Yellənən yükün heç bir vaxt əllə dayandırılmamasını təmin etmək
10. Metal ucluqların yükün qaldırılması üçün düzgün ölçüdə olmasını və maxsimal nəzarət üçün düzgün nöqtələrə bərkidilməsini təmin etmək
11. Bütün qaldırma əməliyyatlarında metal ucluqlardan və əllərin istifadəsini tələb etməyən qaldırma texnikasından istifadə etmək
12. Bütün yükqaldırma əməliyyatlarından öncə təhlükəsizlik səddlərinin ucaldılması

The applications should be submitted to:  hr@bos-shelf.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP