Welding Engineer/ Qaynaq üzrə mühəndis
 
JOB TITLE: Welding Engineer/ Qaynaq üzrə mühəndis
EMPLOYER: BOS Shelf LLC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-12-18 LAST UPDATED: 2018-12-18 DEADLINE: 2019-01-17

Department :  QA/QC
                         KN

Position/Vəzifə : Welding Engineer/ Qaynaq üzrə mühəndis

Tasks

1. Understand and Comply with Bos Shelf QHSE System & Policies.
2. Strictly follow instructions from his / her line Supervisor.
3. Assist and support the Welding Coordinator and/or project teams on all welding matters
4. Prepare and issue preliminary Welding Documents for assigned project or bids
5. Review clients specifications and scopes of work, examine pipe metallurgy and prepare detailed Welding procedures to achieve maximum productivity in accordance with required quality levels
6. Coordinate and schedule personnel and systems for the qualification of welding procedures and welders
7. Review subcontractors tender documents and technical qualifications
8. Assist QHSE Department on subcontractor assessments/audits
9. Review and approve subcontractors Welding submissions
10. Ensure that Welding traceability info are recorded, maintained and available in the required format for all Welding activities to demonstrate achievement of client requirements
11. Review journals and technical papers for new welding technology. Maintain contact with welding equipment suppliers and consumable vendors to promote advances in welding technology
12. Maintain updated departmental project Welding files and database so that information is readily available to other department members
13. Contract Technical review to verify Project Technical requirements for Welding Activities
14. Prepare and issue Welding Documents (Welding Books, WPSs, WPQR, PTW report, Procedures, etc.)
15. Evaluate and estimate type and quantity of welding consumables
16. Prepare Purchase Requests for Welding Consumable
17. Monitor Consumables consumes along the project, evaluating additional Consumable Purchase, if required
18. Monitor the Welding Quality trough the analysis of the trends of Project Defect Rates and Welders defect rates prepared by QHSE Dept., proposing improvement actions.

Tapşırıqlar

1. BOS Shelfin KSƏTƏM Sistemi və Siyasətini anlamalı və tabe olmalıdır.
2. Birbaşa rəisin təlimatlarına ciddi riayət etməlidir.
3. Qaynaq üzrə Koordinatora və / və ya layihə qruplarına bütün qaynaq məsələləri ilə bağlı yardım etməli və köməklik göstərməlidir.
4. Həvalə edilmiş layihə və ya tender təklifləri üzrə ilkin Qaynaq Sənədlərini hazırlamalı və təqdim etməlidir.
5. Sifarişçilərin spesifikasiyalarını və işin əhatə dairəsini təhlil etməli,  boru metallurgiyasını yoxlamalı və tələb edilən keyfiyyət səviyyələrinə uyğun olaraq maksimal məhsuldarlığa nail olmaqdan ötrü ətraflı Qaynaq prosedurlarını hazırlamalıdır.
6. Qaynaq prosedurlarının və qaynaqçıların kvalifikasiyası üçün personal və sistemləri  əlaqələndirməli və qrafikini tərtib etməlidir.
7. Subpodratçıların tender sənədlərini və texniki kvalifikasiyaları təhlil etməlidir.
8. SƏTƏM Şöbəsinə subpodratçının qiymtələndirilməsi /auditində yardım etməlidir.
9. Subpodratçıların Qaynaq sənədlərini təhlil və təsdiq etməlidir.
10. Sifarişçinin tələblərinə nail olunması üçün Qaynaq işlərinə nəzarət məlumatlarının bütün Qaynaq fəaliyyətləri üzrə tələb olunan formatda sənədləşdirilməsini,  saxlanmasını və istifadə edilməsinin mümkün olmasını təmin etməlidir.
11. Yeni qaynaq texnologiyası üzrə jurnal və texniki sənədləri nəzərdən keçirməlidir. Qaynaq texnologiyası sahəsində yenilikləri təşviq etmək üçün qaynaq avadanlıqları təchizatçıları və sərfiyyat materialları satıcıları ilə əlaqə yaratmalıdır. 
12. Digər şöbə əməkdaşlarının istifadə etmələrini mümkün etmək üçün şöbə layihəsinin yenilənmiş Qaynaq qovuqlarını və məlumat bazasını təmin etməlidir.
13. Qaynaq Fəaliyyətləri üzrə Layihənin Texniki tələblərinin təsdiq edilməsi üçün Texniki təhlil aparmalıdır.
14. Qaynaq Sənədlərini(Qaynaq Jurnalları, WPSs, WPQR, PTW hesabatı, Prosedurları və s.)   hazırlamalı və təqdim etməlidir.
15. Qaynaq materiallarının növünü və kəmiyyətini qiymətləndirməli və smetasını tərtib etməlidir.
16. Qaynaq materialları üzrə Alış Sifarişlərini hazırlamalıdır.
17. Əlavə İstehlak materiallarının Alınmasını (tələb edilərsə) qiymətləndirərək, layihənin davamiyyət müddəti ərzində İstehlak materiallarına nəzarət etməlidir.
18. Təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini təklif etməklə SƏTƏM şöbəsi tərəfindən hazırlanan Layihənin Qüsur Əmsalları və Qaynaqçıların qüsur əmsallarını təhlil edərək Qaynağın Keyfiyyətinə nəzarət etməlidir.

The applications should be submitted to:  hr@bos-shelf.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP