Manual Metal Arc Welder/ Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçısı
 
JOB TITLE: Manual Metal Arc Welder/ Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçısı
EMPLOYER: BOS Shelf LLC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-12-18 LAST UPDATED: 2018-12-18 DEADLINE: 2019-01-17

 
Department : Construction/ Tikinti

Position/Vəzifə  : Manual Metal Arc Welder/ Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçısı

Duties and Tasks:

1. Understand and comply with BOS Shelf QHSE system and policies;
2. Strictly follow instructions from his/her line supervisor;
3. In accordance with type of operation, technical specification, characteristics of construction and required method: should carry out horizontal arc welding works in pipes of different   diameters, special parts, line valves, pass lines, separate joints and elbows;
4. Should carry out welding of pipes, test plates, pipes with cable inside, airline pipes and etc. in joints and connections;
5. Should follow the progress of welding and its implementation;
6. If required,  should carry out welding of steel structures and installations. Clean welds after each pass;
7. Should carry out welding repair in case of errors or defects;
8. Carry out welding of tie-in sections and lines (offshore lines) and pipe passing chemical fluids (platform equipment);
9. Should ensure safety and technical requirements are observed.

Funksiya və Tapşırıqlar:

1. BOS Şelfin KSƏTƏM sistemi və siyasətini anlamaq və tabe olmaq;
2. Birbaşa rəhbərin təlimatlarına ciddi riayət etmək;
3. Əməliyyatın növünə, tikintinin  texniki spesifikasiyası, xüsusiyyətlərinə və tələb olunan metoda müvafiq olaraq: müxtəlif diametrli borularda, xüsusi hissələrdə, xətt ventillərində, keçid xətlərində, ayrıca birləşmələrdə və dirsəklərdə üfüqi qövs qaynaq işlərini həyata keçirmək;
4. Kəsişmələrdə və birləşmələrdə boruları, test lövhələrini, içindən kabel keçən boruları və hava xətti borularını və s. qaynaq etmək;
5. Qaynağın gedişatını və həyata keçirilməsini diqqətdə saxlamaq;
6. Tələb olunduğu halda metal konstruksiyaların qaynağı və quraşdırılmasını həyata keçirmək. Hər gedişdən sonra lehimləri təmizləmək; 7. Xətalar və qüsurlar zamanı qaynaq təmiri işini aparmaq;
8. Dolanma hissələri və xətləri (dəniz xətləri) kimyəvi tərkibli mayeləri ötürən borunu (platforma qurğularını) qaynaq etmək;
9. Təhlükəsizlik və texniki tələblərə riayət olunmasını təmin etmək.

The applications should be submitted to:  hr@bos-shelf.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP