Insan Resusrları departamentinin rəhbəri
 
JOB TITLE: Insan Resusrları departamentinin rəhbəri
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-03-06 LAST UPDATED: 2019-03-06 DEADLINE: 2019-04-05

İnsan Resusrları departamentinin rəhbəri 

Namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblər:

 Maliyyə və ya telekommunikasiya sahəsində, yaxud digər sahələrdə çalışan beynəlxalq şirkətlərdə İR Departamentinin Meneceri , İR Departamentinin rəhbəri, yaxud İnsan Resurslarına aid bu kimi vəzifələrdə ən azı 5 illik iş təcrübəsi
 İşçi heyətinin idarə olunması sisteminin bütün elementlərini bilmək, o cümlədən əməkdaşların seçilməsi, işə götürülməsi, təlimatlandırılması, şirkətin liderlik potensialının inkişafı və təşkilati strukturun yaradılması
 İR proqramlarının / strukturlarının yaradılması və biznesin tələbatlarına uyğunlaşdırılması üzrə təcrübə
 İnsan Resurlarının idarə edilməsi sahəsində və ya bu kimi digər sahədə bakalavr dərəcəsinə, yaxud İR ilə əlaqədar başqa bir sahədə (SPHR, GPHR və s.) şəhadətnaməyə üstünlük verilir
 Aşkar liderlik keyfiyyətləri, şəxsiyyətlərarası və ünsiyyət vərdişləri
 Problemləri mükəmməl həll etmək bacarığı
 MS PowerPoint, Word və Excel proqramları ilə işləmək bacarığı
 İngilis və ya rus dili biliyi

Əsas öhdəlikləri:

 İR idarə olunması üzrə ədalətli siyasət və sistemin işlənib hazırlanması
 Bankın işəgötürən qismində təqdimatının təkmilləşdirilməsi
 Tədris, inkişaf və ardıcıl planlaşdırma imkanlarından istifadə etməklə banka lazımi kadrların seçilməsinin təmin olunması
 İşçi heyətinin idarə olunması ilə əlaqədar strateji və əməliyyat üzrə biznes məsləhətləşmələri
 Müvafiq departamentlərlə birlikdə ədalətli və stimullaşdırıcı sistemlərin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi
 Əməkdaşların şəxsi inkişafına şərait yaradan iş səmərəliliyinin sistematik qiymətləndirilməsi prosedurlarının tətbiq olunması
 Treninq tələbatlarının qiymətləndirilməsi və inkişafetdirici tədris təşəbbüslərinin koordinasiya olunması
 İnsan Resursları Departamentinin büdcəsinin planlaşdırılması və nəzarət olunması

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Head of HR department 

Main requirements to the positions:

 At least 5 years of work experience as an HR Manager, Head of HR Department, or similar role in financial or telecommunication sectors, or in international companies in other sectors
 Knowledge of all areas of human resources, including selection and recruiting, training, leadership development and organizational design
 Experience of building up and aligning HR programs/structures with business needs
 BSc/MSc in Human Resources Management or relevant field or certification in any HR relevant fields (SPHR, GPHR, etc.) is desirable
 Demonstrable leadership abilities, communication and interpersonal skills
 Strong problem-solving skills
 Proficient at MS PowerPoint, Word and Excel
 Fluent in English or Russian

Main responsibilities:

 Develop fair HR policies and systems
 Create, improve and administrate a consistent and advanced employer branding program.
 Ensure that the bank is adequately staffed through learning and development opportunities and succession planning
 Guiding the business on strategic and operational human resources issues
 Together with relevant departments design and implement fair incentive systems
 Implement performance review procedures, supporting appraisal process and execution of individual development plans
 Assess training needs and coordinate learning and development initiatives for all employees
 Plan and monitor HR department’s budget

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

 

Глава департамента Человеческих Ресурсов 

Основные требования к претендентам:

 Не менее 5 лет опыта работы на должности HR Менеджера, Главы Департамента HR, или сходной HR позиции в организациях финансового или телекоммуникационного сектора, или в международных компаниях других секторов
 Знание всех элементов системы управления персоналом, включая отбор, тренинг, развитие лидерского потенциала компании и построение организационной структуры
 Опыт в создании и согласовании HR-программ / структур с потребностями бизнеса
 Степень бакалавра / магистра в области управлении персоналом или смежной отрасли, или сертификация в сфере HR (SPHR, GPHR и т.д.) приветствуется
 Наглядные лидерские способности, коммуникационные и межличностные навыки
 Хорошие способности по решению проблем
 Умение работать с MS PowerPoint, Word и Excel
 Знание английского или русского языка

Основные обязательства:

 Разработка справедливой политики и системы управления HR
 Создание и усовершенствование позиционирования банка как работодателя
 Обеспечение наличия профессионального персонала в банке, используя возможности обучения, развития и последовательного планирования
 Консультирование бизнеса по стратегическим и операционным вопросам управления персоналом
 Разработка и внедрение справедливой стимулирующей системы для всех сотрудников совместно с соответствующими департаментами
 Внедрение процедуры систематической оценки результативности сотрудников, способствующей их персональному развитию
 Оценка потребности в тренинге и координация учебно-развивающих инициатив
 Планирование и мониторинг бюджета Департамента управления персоналом

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP