Anbar və İT müdiri
 
JOB TITLE: Anbar və İT müdiri
EMPLOYER: Lighthouse S.p.A – Azerbaijan Branch DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-03-07 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-04-06

İş vakansiyası:

Anbar və İT müdiri,

LIGHTHOUSE S.p.A-nın filialı – Bakı, Azərbaycan

VƏZİFƏ TƏLİMATI

1) Əsas Tələblər:

Bu vəzifəyə müraciət etmək üçün Neft və Qaz sənayesində Anbar və İT sahəsində işlərin idarə etmək təcrübəsinin və İngilis dilində sərbəst danışıq bacarığının olması vacibdir. Bu əsas tələblərə uygun olmayan tərcümeyi hallar (CV-lər) nəzərə alınmayacaqdır.

Təqdim olunacaq ərizə bu ünvana göndərilməlidir job.az@lighthouse-geo.com

Son Tarix: 31/03/2019 Mövzu: LGH-AZ-002-2019

Vəzifənin məqsədi:

Anbar və İT müdiri, Şirkətin siyasət və strategiyasına uyğun olaraq anbarı və informasiya avadanlıqlarını idarə edir. O, birbaşa olaraq qəbul və saxlama əməliyyatlarına görə məsuliyyət daşıyır.

2) Əsas Öhdəliklər:

• Anbarın idarə olunması və əlaqədar təchizat prosesinə cavabdeh olmaq
• İT avadanlıqlarının düzgün idarə edilməsi və onların işlək vəziyyətdə qalmasını təmin etmək
• Bütün anbar əməliyyatlarını idarə etmək, əməliyyatlarda birbaşa iştirak etmək və əməliyyatlara birbaşa nəzarət etmək
• Anbarın və avadanlıqların Şirkətin Keyfiyyət və SƏTƏM qaydalarına uyğunluğunun təmin olunması
• Baş Ofisdən, təchizatçılardan, müştərilərdən və ya gəmilərdən alınan avadanlığın qəbul edilməsinə (check-in) görə cavabdeh olmaq
• Məsul şəxs kimi şirkətin keyfiyyət və SƏTƏM sisteminə uyğun olaraq avadanlıqların etiketlənmə və kodlaşdırılmasına cavabdeh olmaq
• Alınan və göndərilən cihazların dərhal yoxlanmasının nəzarətinə məsuliyyət daşımaq
• Şirkətin təchizat departamenti ilə sıx əməkdaşlıq etməklə anbara və anbardan avadanlıqların hərəkəti, hazırlanması və qablaşdırılmasına nəzarəti həyata keçirmək və müvafiq qablaşdırma siyahısının hazırlanmasını təmin etmək
• Baş ofisə, şöbələrə, təchizatçılara, müştərilərə və ya gəmilərdən/sahədən göndəriləcək (check-out) avadanlıqların son yoxlanılmasına cavabdeh olmaq
• Bütün İT sistemlərinin düzgün konfiqurasiyasını və tam işlək vəziyyətdə olmasını təmin etmək
• İT avadanlıqlarında yaranan problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etmək
• İT avadanlıqlarının hazırlanması və saxlanması üçün cavabdeh olmaq
• Hər hansı avadanlığın zədələnməsi və ya nasaz olduğu halda Texniki Müdirə vaxtında (dərhal) hesabat təqdim etmək
• Anbarda olan malın miqdarın monitorinqini, ehtiyatların dəqiq olmasına və məlumat bazaları üzərində nəzarəti həyata keçirmək
• Anbarda olan yenilənmə üçün bütün müraciətlərin və o cümlədən sərf onunan materialların və şəxsi (mülki) müdafiə geyimlərinin qeydiyyatını aparmaq
• Təchizatçıların elektron poçt vasitəsi ilə və telefonla bütün sorğularını cavablandırmaq və onlarla əlaqə saxlamaq
• Şirkətin Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminə uyğun olaraq təchizatçıların işə yararsız məhsullarını qəbul edərkən aşkarlanan uyğunsuzluqlara görə cavabdeh olmaq
• Yüklənəcək və ya çatdırılacaq əşyaların və materialların toplanması haqqında şəxsi heyəti vaxtında məlumatlandırmaq
• Texniki müdiri müəyyən edilmiş (aşkarlanmış) hər hansı bir çatışmazlıq barədə məlumatlandırmaq və müvafiq düzəliş tədbirləri təklif etmək
• Bütün avadanlıq sertifikatlarının və o cümlədən, avadanlıq testlərinin sona çatma tarixinin monitorinqini həyata keçirmək və tələb olunduğu halda Texniki müdiri xəbərdar etmək
• Bütün quraşdırma, planlaşdırma işlərin emalatxana və anbar ərazisində səmərəli istifadə etmək
• Təhlükəli mallar üçün, (malın təhlükəsizlik məlumat bazası) (MSDS) nəzarətin təmin edilməsi və qeydiyatı və o cümlədən, sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi (COSHH) və müvafiq standartlara uyğun olmasına nəzarət etmək
• Şirkətin personalına şəxsi müdafiə geyimlərinin paylanması üçün cavabdeh olmaq
• Anbarın düzgün, təmiz və səliqəli saxlanmasını təmin etmək
• Anbarın təhlükəsiz vəziyyətdə saxlanmasının təmin olunması və iş gününün sonunda qapıların kilidlənməsinə nəzarətin təmin olunması
• Anbarın Şirkətin qaydalarına, habelə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq saxlanılmasına riayət etmək
• Şirkət rəhbərliyi və işçi heyətinin sərəncamında olmaq və anbarın vəziyyəti haqqında müntəzəm hesabatlar təqdim edmək (şərait, saxlanılan əşyalar, inventarlaşdırma və sair)

3) Tələb Olunan Əsas Təcrübə və Bacarıqlar:

1) Ali Təhsil haqqında diplomun olması
2) Təchizat zəncirinin idarə olunması ixtisası üzrə diplomun olmasına üstünlük verilir
3) Anbar idarəçiliyin kurslarının bitirənlərə üstünlük verilir
4) Neft-qaz sənayesində Anbar Meneceri qismində ən azı 3 (üç) il iş təcrübəsinə malik olmaq
5) İT və elektronika üzrə mütəxəssis qismində ən azı 2 (iki) il iş təcrübəsinə malik olmaq
6) Sərbəst Azərbaycan, İngilis və Rus dillərini bilmək
7) Yüksək kompüter bilikərinə malik olmaq (Excel, Word və Access daxil olmaqla MS Office)
8) Öz təşəbbüsü ilə çıxış etmək qabiliyyəti ilə mükəmməl ünsiyyət və təşkilati bacarığa malik olmaq
9) Komandanın bir hissəsi kimi işləmək və səmərəli iş münasibətləri qurmaq bacarığına malik olmaq
10) Öz iş yükünü səmərəli şəkildə idarə etmək və verilmiş müddətlərdə (həm daxili, həm də xarici) işləmək bacarığı, layihə tələblərinin təmin edilməsi qabliyətinə malik olmaq
11) Təhlükəli yüklərin qəbulu, saxlanması, qablaşdırılması və göndərilməsi (COSHH və s.) haqqında anlayış və ya biliyə malik olanlara üstünlük verilir
12) “Fork lifting” sertifikatına sahib olanlara üstunlük verilir
13) Təhlükəsizlik təlim sertifikatına sahib olanlara üstunlük verilir
14) Etibarlı sürücülük vəsiqəsinə sahib olmaq

E - mail : job.az@lighthouse-geo.com

 

Job vacancy:

WAREHOUSE and IT MANAGER

LIGHTHOUSE S.p.A branch – Baku, Azerbaijan

JOB DESCRIPTION:

1) Main Requirements:

To apply for this position it is required to have a proven previous work experience as Warehouse and IT Manager in the Oil and Gas industry together with the excellent command of English. CVs without meeting the above-mentioned requirements will be not taken in consideration.
Application to be submitted at job.az@lighthouse-geo.com

Due Date: 31/03/2019

E-MAIL OBJECT: LGH-AZ-002-2019

Role Purpose:

The Warehouse and IT Manager is managing the warehouse and the IT equipment in compliance with COMPANY’s policies and vision. He’s the final responsible for overseeing receiving, warehousing, distribution and maintenance operations.

2) Key Areas of Responsibility

• Responsible for the warehouse management and the supply chain process;
• Responsible for the IT equipment management and technical assistance;
• Manages, oversees, supervises and participates in warehouse operations;
• Ensures the equipment management is in compliance with the COMPANY Quality Management System;
• Responsible for the acceptance of the equipment (check-in) received from Headquarter, Branch Offices, Suppliers, Client or from Vessels/Field;
• Responsible for the labeling/coding of equipment in compliance with the COMPANY Quality Management System;
• Supervises the immediate verification of the equipment received or to be shipped;
• Controls movement, preparation and packaging of the equipment IN/OUT from the Warehouse and prepares packing list in cooperation COMPANY Logistic Department and Customs declarations;
• Responsible for the final verification of the equipment (check-out) to be shipped to Headquarter, Branch Offices, Suppliers, Client or from Vessels/Field;
• Ensure that all IT systems are correctly configured and fully operational;
• Assist with the trubleshooting of the IT equipment with local and remote access;
• Responsible for the mainatenace and preparation of the IT equipment;
• Complete and submits to the Technical Manager, a Fault Report Form detailing any equipment malfunction or damage;
• Support and cooperate with Workshop Engineer for the maintenance of survey equipment and job tools;
• Monitoring stock levels and make sure inventories and databases are accurate;
• Initiate all requests for replenishment of the consumables and PPE’s stock;
• Respond to and deal with suppliers communication by email and telephone;
• Responsible for the Non Conformity Detection during the acceptance of supplier’s products in accordance with COMPANY Quality Management System;
• Brief the staff on materials to be loaded or on assembly of items to be delivered;
• Report to the Technical Manager any identified deficiency and suggest corrective actions;
• Monitoring the expiry date of all equipment certificates and equipment tests and alert Technical Manager where required;
• Setup layout and ensure efficient space utilisation in workshop and stores;
• Keep control of MSDS for dangerous goods, ensure compliance with COSHH;
• Responsible for PPE distribution to COMPANY personnel;
• Provide a correct housekeeping of the warehouse;
• Ensure that warehouse is left in a safe state, locked and secured in the end of the working day;
• To keep and to maintain the Company warehouse in line with the Company rules as well as the requirements of law;
• To be quickly available upon demand for the Company’s management, officers and working personnel and to provide regular reports on status of warehouse (i.e. conditions, items kept, keep inventory etc.);

Mandatory Experiences and Requirements:

1. Minumum High School Diploma;
2. Preferable Degree in Supply Chain Management;
3. Preferable courses in warehouse management;
4. At least 3 years experience as Warehouse Manager in the Oil & Gas Industry;
5. At least 2 years experience as IT or electronic technichan;
6. Fluent level of knowledge of Azerbaijaniç English, and Russian;
7. High Computer skills (MS Office including Excel, Word and Access);
8. Excellent communication and organisational skills with the ability to use own initiative;
9. Ability to work as part of a team and to build effective working relationships;
10. Ability to effectively manage own workload, and work within given timescales (both internal and external), ensuring project requirements are met;
11. Understanding of Dangerous Goods receipt, handling, storage, packaging and despatch (COSHH etc);
12. Preferable fork lift certified;
13. Preferable certification in safety training;
14. Valid driver’s license.

E - mail : job.az@lighthouse-geo.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP