Risklərin Analizi və Nəzarət Departamentinin mütəxəssisi / Maliyyə Risklərinə Nəzarət
 
JOB TITLE: Risklərin Analizi və Nəzarət Departamentinin mütəxəssisi / Maliyyə Risklərinə Nəzarət
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-04-08 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-05-08

Risklərin Analizi və Nəzarət Departamentinin mütəxəssisi / Maliyyə Risklərinə Nəzarət

Öhdəlikləri:

1. Maliyyə (bazar) risklərinin (valyuta, faiz və likvidlik risklərinin) vaxtlı-vaxtında aşkarlanması və qiymətləndirilməsi;
2. Maliyyə (bazar) riskləri ilə əlaqədar müvafiq hesabatların hazırlanması;
3. Təsdiqlənmiş limitlərə və maliyyə sövdələşmələrinə nəzarətin monitorinqi;
4. Bankın kontragentlərinin kredit keyfiyyətinin analizi;
5. Maliyyə (bazar) risklərinin idarə olunması üzrə mövcud daxili sistemin işlənib hazırlanması, tətbiqi və optimallaşdırılması.

Tələblər:

1. Maliyyə riskləri və ya xəzinədarlıq sahəsində iş təcrübəsi təqdir olunur;
2. Ali təhsil (maliyyə və ya iqtisadiyyat);
3. Güclü analitik vərdişlər, təfsilatlara qarşı diqqətcillik;
4. Maliyyə analizinin əsaslarını bilmək;
5. Azərbaycan, rus və ingilis dillərini sərbəst bilmək;
6. Ofis qoşmaları ilə yüksək iş səviyyəsi;
7. Ünsiyyətcillik, komandada işləmək bacarığı və yüksək peşəkar inkişaf potensialı.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Специалист Департамента Анализа Рисков и Контроля / Управление Финансовыми Рисками

Обязанности:

1. Своевременное выявление и оценка финансовых (рыночных) рисков (валютный, процентный и риск ликвидности);
2. Подготовка соответствующих отчетов по финансовым (рыночным) рискам;
3. Мониторинг соблюдения утвержденных лимитов и финансовых сделок;
4. Анализ кредитного качества контрагентов банка;
5. Разработка, внедрение и оптимизация существующей внутренней системы управления финансовыми (рыночными) рисками.

Требования:

1. Опыт работы в сфере финансовых рисков либо казначейства приветствуется;
2. Наличие высшего образования (финансы или экономика);
3. Сильные аналитические навыки, внимание к деталям;
4. Знание основ финансового анализа;
5. Свободное владение азербайджанским, русским и английским языками;
6. Высокий уровень работы с офисными приложениями;
7. Кандидат должен быть коммуникабельным, обладать умением работать в команде и высоким потенциалом для профессионального развития.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Specialist of the Risk Analysis & Control Department / Management of the Financial Risks

Obligations:

1. Opportune discovery and evaluation of the financial (market) risks (currency, interest and liquidity risks);
2. Development of appropriate reports on financial (market) risks;
3. Monitoring of maintenance of the approved limits and financial transactions;
4. Analysis of the loan quality of the bank’s counteragents;
5. Development, implementation and optimization of the existing internal system of management of the financial (market) risks.

Requirements:

1. Work experience of financial risks treasury is preferred;
2. High education (finances or economy);
3. Strong analytical skills, attentiveness to details;
4. Knowledge of bases of the financial analysis;
5. Perfect knowledge of Azeri, Russian and English languages;
6. High level of working with office applications;
7. Connectivity, ability of working in team and high potential for professional development.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP