Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis
 
JOB TITLE: Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-04-23 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-05-23

Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis

Əsas funksiyaları:

 Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı aylıq, rüblük və illik vergi hesabatların hazırlanması və göndərilməsi;
 Bank üzrə vergi və dövlət sosial müdafiə fonduna ödənişlərin müəyyən edilməsi və aparılmasına nəzarət;
 Vergi orqanı tərəfindən aparılan səyyar vergi yoxlamalarında bankı təmsil etməklə yoxlama prosesində iştirak edilməsi;
 Bankın vergi hesablaşmaları ilə əlaqədar daxili tranzit hesablarına və bankla dövlət büdcəsi arasında olan hesablaşmalara daimi nəzarət;
 Bankda aparılan mütəmadi kənar audit yoxlamaları üçün zəruri məlumatların hazırlanıb təqdim edilməsi;
 Vergi orqanından bankın öhdəlikləri və vəzifələri ilə əlaqədar daxil olan məktub və sorğuların araşdılması və cavablandırılması;
 Vergilər ilə bağlı baş ofis və filiallardan daxil olan sorğuların cavablandırılması.

Namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblər:

 Ali təhsil;
 Ən azı 5 il müddətində mühasibatlıq sahəsində iş təcrübəsi;
 Yaxşı səviyyədə Azərbaycan və rus dilləri biliyi;
 Vaxtı mükəmməl idarə etməyi bacarmaq;
 Ünsiyyətcillik, iş qabiliyyəti, inadkarlıq, tez öyrənmə bacarığı;
 Məsuliyyət, problemləri cəld həll etmək bacarığı
 Excel və Word kompüter proqramları və elektron poçtu ilə işləmək bacarığı.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Менеджер или Специалист по налогам

Основные функции:

 Подготовить и отправить месячные, квартальные и годовые налоговые отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Банка;
 Контролировать определение и совершение оплаты налогов и выплат в государственный фонд социальной защиты;
 Представлять Банк при мобильных налоговых проверках, проводимых налоговым органом;
 Регулярно контролировать внутренние транзитные счета Банка по налоговым расчётам, а также расчёты между банком и государственным бюджетом;
 Подготовить и утвердить необходимую информацию для регулярных внешних аудиторских проверок, проводимых в банке;
 Рассмотреть и ответить на письма и запросы, поступившие от налоговых органов касательно обязательств и задач банка;
 Ответить на запросы, поступившие из Головного Офиса и филиалов по поводу налогов.

Требования к кандидатам:

 Высшее образование;
 Опыт работы в бухгалтерской сфере не менее 5 лет;
 Хорошее знание азербайджанского и русского языков;
 Умение правильно управлять временем;
 Общительность, работоспособность, настойчивость, умение быстро учиться;
 Ответственность, умение оперативно решать проблемы;
 Умение работать с компьютерными программами Excel и Word, и электронной почтой.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Tax Manager or Specialist

Principal functions:

 Preparing and sending monthly, quarter and annual tax reports about the Bank’s financial-economic activity;
 Controlling determination and payment of taxes and amounts to the state social protection fund;
 Representing the Bank at mobile tax inspections implemented by a tax authority;
 Regularly controlling the Bank’s internal transit accounts on tax calculations as well as accountings between the Bank and state budget;
 Preparing and approving necessary information for regular audit inspections held in the Bank;
 Reviewing and responding the letters and requests sent from tax authorities regarding the Bank’s obligations and tasks;
 Responding the tax requests sent from the Head Office and branches.

Requirements for pretenders:

 High education;
 At least 5-year experience of working as book-keeper;
 Good knowledge of Azerbaijani and Russian languages;
 Time-management ability;
 Communicability, working capacity, persistence, fastly learning skills;
 Responsibility, ability of operatively solving the issues;
 Ability of working with Excel, Word and e-mail.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP