Ödəniş kartları departamentinin aparıcı mütəxəssisi
 
JOB TITLE: Ödəniş kartları departamentinin aparıcı mütəxəssisi
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-05-01 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-05-31

Ödəniş kartları departamentinin aparıcı mütəxəssisi

Öhdəlikləri:

 Bank kartlarından istifadə etməklə aparılan əməliyyatlar üzrə iddia işlərinin aparılması ilə əlaqədar Visa/MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemləri (BÖS) ilə, BÖS iştirakçıları olan banklarla, Prosessinq Mərkəzi (PM) ilə qarşılıqlı əlaqə;
 Rüblük və aylıq hesabat formalarının doldurulması və BÖS-ə göndərilməsi;
 PM tərəfindən təqdim olunan hesablara nəzarət olunması, BÖS xidmətləri üzrə aktların tutuşdurulması;
 Sənədlərin açılması və doldurulması, müvafiq layihələrin aparılması;
 Yeni kart məhsullarının tətbiqinin iqtisadi effektivliyinin hesablanması;
 Biznes proseslərinin təhlili, proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə tələblərin işlənib hazırlanması;
 Kart məhsulları üzrə proqram təminatı işləyib hazırlayan əməkdaşlar üçün texniki tapşırıqların işlənib hazırlanması və irəli sürülməsi;
 Ödəniş kartlarının buraxılmasını və xidmət göstərilməsini tənzimləyən normativ bank sənədlərinin müşayiət olunması.

Tələblər:

 Ali təhsil;
 İddia işlərinin aparılması ilə əlaqədar BÖS ilə, BÖS iştirakçıları olan banklarla və prosessinq mərkəzi ilə qarşılıqlı əlaqə təcrübəsi, hesabatların hazırlanması üzrə ən azı 2 illk iş təcrübəsi;
 Azərbaycan, rus və ingilis dillərini (BÖS ilə ünsiyyət saxlamaq uçün kafi səviyyədə) bilmək;
 Analitik təfəkkür, məqsədyönlülük, məsuliyyət, öyrənmək və yeni biliklər əldə etmək arzusu;
 Təcrübəli istifadəçi səviyyəsində şəxsi kompüteri bilmək;
 Ünsiyyətcillik və komandada işləmək bacarığı. Üstünlüklər:
 Strukturlaşdırılmış sorğular dilini (SQL) bilmək;
 Makrosları yazmaq bacarığı.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Ведущий Специалист Департамента Платежных Карт

Обязанности:

 Взаимодействие с международными платежными системами (МПС) Visa/MasterCard, банками-участниками МПС, процессинговым центром (ПЦ) по вопросам проведения претензионной работы по операциям с использованием банковских карт;
 Заполнять и направлять отчетные формы квартальной и ежемесячной отчетности в МПС;
 Контролировать оплату счетов, выставляемых ПС, сверять акты по оказанным услугам МПС;
 Открытие, заполнение документации и ведение данных проектов;
 Расчет экономической эффективности внедрения новых карточных продуктов;
 Анализ бизнес-процессов и разработка требований для автоматизации процессов;
 Разработка и постановка технических заданий разработчикам программного обеспечения по карточным продукта;
 Сопровождение внутренних нормативных документов банка, регулирующих выпуск и обслуживания платежных карт.

Требования:

 Высшее образование;
 Опыт взаимодействия с МПС, банками-участниками МПС, процессинговым центром по вопросам проведения претензионной работы и составлению отчетности не менее 2-х лет;
 Знание русского, азербайджанского и английского (достаточного для общения с МПС) языков;
 Аналитический склад ума, целеустремлённость, ответственность, желание обучаться и получать новые знания;
 Знание ПК на уровне опытного пользователя;
 Коммуникабельность и работа в команде.

Предпочтения:

 Знание языка структурированных запросов (SQL);
 Навыки написания макросов.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Leading specialist of Payment Cards Department

Obligations:

 Interaction with the Visa/MasterCard international payment systems (IPS), banks-participants of IPS, Processing Center (PC) in issues of claim works on operations using the banking cards;
 Filling-in and sending the forms of quarter and monthly forms to IPS;
 Controlling the payment of accounts submitted by PC, comparing the acts on the IPS services;
 Opening and filling-in the documents and implementation of these projects;
 Calculation of economic efficiency of application of the new card products;
 Analysis of business processes and development of requirements for automation of processes;
 Development and submission of technical tasks for the software developers on card products;
 Accompanying the bank’s internal normative documents regulating issuance and service of plastic cards. Requirements:
 High education;
 At least 2-year experience of interaction with IPS, banks-participants of IPS and Processing Center in issues of claim works and preparation of reports;
 Knowledge of Russian, Azeri and English (sufficient for intercourse with IPS) languages;
 Analytic turn of mind, purposefulness, responsibility, desire of learning and acquiring new knowledge;
 Knowing the personal computer in the level of experienced user;
 Communicability and skill of working in team.

Preferences:

 Knowledge of structured requests language (SQL);
 Skill of writing macros.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP