Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri
 
JOB TITLE: Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-05-27 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-06-26

Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri

Öhdəliklər:

Aşağıdakıların təmin olunması üzrə maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin işçi heyətinin gündəlik fəaliyyətini idarə etmək:

 Məlumatların vaxtlı-vaxtında toplanması;
 Ali rəhbərlik, xarici tərəfdaşlar, tənzimləyicilər və s. üçün aylıq hesabatların tərtib edilməsi;
 Əlavə məlumatların / hesabatların təqdim olunması üçün digər departamentlərlə əməkdaşlıq;
 Əllə icra olunan proseslərin sürətləndirilməsi və hesabat prosesinin avtomatlaşdırılma səviyyəsinin artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi.
- Hesabat departamentinin fəaliyyətini tənzimləyən daxili prosedurlarını tətbiq etmək və mütəmadi qaydada yeniləmək;
- Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının (BMHS) tələblərinə uyğun şəkildə mühasibat uçotu siyasəti ilə əlaqədar sənədləri tərtib və tətbiq etmək və qoruyub saxlamaq;
- Maliyyə hesabatları və mühasibat uçotu ilə əlaqədar kənar auditorlarla əlaqə saxlamaq, audit prosesini bankdaxili strategiyalarla və qərarlarla tənzimləmək; auditin nəticələri ilə əlaqədar illik maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmək;
- BMHS-na müvafiq surətdə hesabatların hazırlanması üzrə aralıq daxili prosesləri tənzimləmək və illik auditə hazırlığı düzgün təşkil etmək.

Tələblər:

 Mühasibatlıq / maliyyə ixtisası üzrə magistr dərəcəsi
 Mühasibatlıq / maliyyə hesabatları sahəsində ən azı 2 illik iş tərcübəsi. Auditor şirkətləri ilə əməkdaşlığın mövcudluğuna üstünlük verilir;
 BMHS prinsiplərini, mühasibat uçotu və hesabatlılıq üzrə tənzimləyici tələbləri peşəkar səviyyədə bilmək və onları şərh etməyi, Bankın mütəmadi maliyyə hesabatlarına tətbiq etməyi bacarmaq;
 Microsoft Excel və digər MS Office proqramları ilə peşəkar səviyyədə işləmək bacarığı;
 İngilis dilini peşəkar səviyyədə bilmək;
 Mükəmməl analitik bacarıq, təfsilatlara qarşı yüksək diqqətcillik;
 Komandada işləmək, iş prosesində heyət üzvlərini təkmilləşdirməyə çalışmaq;
 Mükəmməl ünsiyyət vərdişləri;
 Nizam-intizam qaydalarına və vaxt çərçivəsinə riayət etmək bacarığı.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Руководитель Отдела Финансовой Отчётности

Обязанности:

- Управление ежедневной деятельностью персонала отдела финансовой отчетности по обеспечению:

 своевременного сбора данных;
 подготовки ежемесячной отчётности для руководства, внешних партнёров, регуляторов и т.д.;
 сотрудничества с другими департаментами и предоставлению дополнительной информации / отчётов;
 определению возможности ускорения процессов, совершаемых вручную, и повышения уровня автоматизации процесса отчётности.
- Применение и регулярное обновление внутренних процедур, регулирующие деятельность департамента финансовой отчетности;
- Составление, применение и хранение документов по политике бухгалтерского учета в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
- Взаимодействие со внешними аудиторами по вопросам финансовых отчётов и бухгалтерского учёта, координация процесса аудита с внутрибанковской стратегией и решениями; активное участие в подготовке ежегодного финансового отчета по итогам аудита;
- Налаживание промежуточных внутренних процессов по подготовке отчетности в соответствии с МСФО и правильная организация подготовки к ежегодному аудиту.

Требования:

 Степень магистра по бухгалтерской / финансовой специальности
 Не менее 2-летний опыт в области бухгалтерии / финансовой отчётности. Предпочтительно опыт сотрудничества с аудиторскими компаниями;
 Профессиональные знания принципов МСФО, регуляторных требований бухгалтерского учета и отчетности в сочетании с умением интерпретировать их и применить к регулярным финансовым отчётам Банка;
 Профессиональные навыки работы с Excel и прочими программами MS Office;
 Знание английского языка на профессиональном уровне;
 Хорошие аналитические способности, повышенное внимание к деталям;
 Умение работать с командой, стремясь развивать членов команды в рабочем процессе;
 Хорошие коммуникационные навыки
 Дисциплинированность, умение строго соблюдать временные рамки.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Head of Financial Reporting

In this position you will:

- Supervise daily functioning of the reporting team in terms of
 timely data collection;
 developing monthly reports for the management, external partners, regulator, etc.;
 communication with other departments on their information/reporting needs;
 identification of opportunities to streamline manual processes and increase the level of automation in the reporting processes.
- Implement and regularly update internal reporting procedures regulating operation of the reporting department;
- Create, implement and maintain comprehensive accounting policy documents in compliance with IFRS requirements to improve clarity and consistency;
- Manage communications with external auditors on external financial statements and accounting issues to coordinate audit processes with the Bank’s strategy and decisions; active involvement into the process of preparing annual audited financial statements of the Bank;
- Regulate internal interim reporting activities in preparation for the annual audit.

Requirements:

 Master's degree in Accounting/ Finance
 Minimum 2-year experience in accounting/financial reporting. Previous cooperation with audit companies (Big 4) is an asset;
 Extensive IFRS experience, having a strong understanding of IFRS, local statutory accounting and regulatory rules and regulations in combination with the ability to interpret and apply to the Bank’s regular financial reporting;
 Advanced skills in Microsoft Excel and other MS Office;
 Proficiency in English;
 Excellent analytical skills, ability to research issues on a detailed level;
 Working in a team with a focus to develop team members in the process;
 Strong communication skills
 Strong commitment to comply with deadlines

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az.
Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP