Maliyyə hesabatları şöbəsinin (aparıcı, baş) mütəxəssisi
 
JOB TITLE: Maliyyə hesabatları şöbəsinin (aparıcı, baş) mütəxəssisi
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-05-27 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-06-26

Maliyyə hesabatları şöbəsinin (aparıcı, baş) mütəxəssisi

Öhdəlikləri:

 Məlumatların mütəmadi toplanması, emalı və təhlili üzrə iş
 Rəhbərlik, kənar tərəfdaşlar, tənzimləyici və s. üçün aylıq hesabatların hazırlanması;
 Hesabat proseslərinin optimallaşdırılmasında fəal iştirak etmək;
 Maliyyə hesabatları şöbəsinin prosedurlarının icrası;
 Daxili hesabat alətləri, məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, əlavə hesabat tələbləri ilə əlaqədar digər departamentlərlə qarşılıqlı əlaqələr.

Tələblər:

 İqtisadiyyat / maliyyə sahəsində ali təhsil
 Mühasibat / maliyyə hesabatı və bank sahəsində iş təcrübəsi
 MS Office proqram məhsulları ilə (o cümlədən, Excel, PowerPoint) iş təcrübəsi və peşəkar biliklər. SQL vərdişlərini üstünlük verilir.
 Mükəmməl analitik bacarıq, təfsilatlara qarşı diqqətcillik
 İşçi səviyyədə ingilis dili biliyi;
 Komandada işləmək bacarığı, intizamlılıq, yüksək iş qabiliyyəti;
 Mükəmməl ünsiyyət vərdişləri;
 Vaxt müddətlərinə ciddi riayət olunması;
 Tez öyrənmək bacarığı, peşəkar yüksəlişə yönümlülük.

BMHS üzrə mühasibat uçotunun prinsiplərini və maliyyə hesabatları üzrə tənzimləyici tələbləri bilən namizədlər üstünlüyə malik olacaq.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Специалист (ведущий, старший) отдела финансовой отчетности

Обязательства:

 Работа над регулярным сбором, обработкой и анализом данных
 Подготовка ежемесячной отчётности для руководства, внешних партнёров, регулятора и т.д.;
 Активное участие в оптимизации процессов отчетности;
 Выполнение процедур отдела финансовой отчетности;
 Взаимодействие с другими департаментами по внутренним инструментам отчетности, вопросам улучшения качества данных, дополнительным требованиям по отчетности.

Требования:

 Высшее образование в области экономики/финансов
 Опыт в области бухгалтерии / финансовой отчётности, банковской сфере
 Профессиональные знания и навыки работы с программными продуктами: MS Office (в т. ч. Excel, PowerPoint). Навыки SQL – дополнительное преимущество.
 Хорошие аналитические способности, повышенное внимание к деталям
 Знание английского языка на рабочем уровне;
 Умение работать в команде, дисциплинированность, высокая работоспособность;
 Хорошие коммуникационные навыки
 Строгое соблюдение временных рамок.
 Обучаемость, стремление к профессиональному росту;

Преимущество будут иметь кандидаты со знанием принципов бухгалтерского учета по МСФО и регуляторных требований по финансовой отчетности.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Leading, Senior Specialist of the Financial Reporting Department

Obligations:

 Working on regular data collection, processing and analysis
 Preparation of monthly report for management, external partners, regulator, etc.
 Active participation at optimization of the reporting processes;
 Implementation of the financial reporting procedures;
 Interaction with other departments upon internal reporting tools, the issues of data quality improvement and additional reporting demands.

Requirements:

 High education in specialty of economy / finance
 Experience in book-keeping / financial reporting and banking
 Professional knowledge and skill of work with software products of MS Office (including Excel and PowerPoint). SQL skills are additional preference.
 Perfect analytic skills, high attentiveness to details
 Knowledge of English on the working level
 Skill of working in team, discipline, high capacity of work;
 Perfect communication skills
 Strict maintenance of the deadline.
 Learning skills, striving for professional improvement;

The pretenders knowing the principles of business accounting on IFRS and regulatory requirements of financial reports will have preference.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az.
Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP