Rus bölməsi üzrə tərbiyəçi-müəllim
 
JOB TITLE: Rus bölməsi üzrə tərbiyəçi-müəllim
EMPLOYER: XXI Century International Education and Innovation Centre DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-08-20 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-09-19

Vakansiya: Rus bölməsi üzrə tərbiyəçi-müəllim vəzifəsi

Vəzifələri:

• Məktəbəqədər təhsilin xüsusiyyətlərini bilmək;
• Məktəbəqədər dövrdə aparıcı fəaliyyətlərin təşkili: manipulyasiya və oyunlarla uşaqların inkişafını təmin etmək;
• Psixoloji cəhətdən rahat və təhlükəsiz təhsil mühitinin yaradılmasında, uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsində, təhsil aldığı müddətdə uşağın emosional rifahının dəstəklənməsində iştirak etmək;
• Erkən və məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki, bilikverici və fərdi inkişafını təmin etmək üçün nəzəriyyə və pedaqoji metodlara malik olmaq;
• Məktəbəqədər yaşlı uşağın şəxsiyyətinin müşahidələr əsasında öyrənmək, çətinliklərini müəyyənləşdirmək və ona kömək etmək;
• Təhsil prosesində iştirak edən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin digər işçiləri ilə (musiqi müəllimi, psixoloq, loqoped, tibb işçisi) və valideynlər əlaqə saxlamaq;

Тələblər:

• Ali pedaqoji təhsil (məktəbəqədər, ibtidai siniflər);
• İxtisası üzrə 1 ildən az olmayaraq iş təcrübəsi;
• Kompyuterdən və texniki avadanlıqlardan istifadə;
• Savadlı nitq;
• Komandada işləmək bacarığı;
• Təşkilati bacarıqlar;
• Psixoloji sabitlik;
• Tez qərar qəbul etmək bacarığı

Şəxsi keyfiyyətlər

• Yüksək məsuliyyət və mənəvi sabitlik;
• Münasibət qurma bacarığı;
• Uşaqlara sevgi ;
• Empatiya (mərhəmətlilik);
• Dürüstlük;
• Xeyirxahlıq


Должностные обязанности:

• Знать специфику дошкольного образования;
• Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно- манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей;
• Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации;
• Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;
• Изучать на основе наблюдений личность дошкольника, выявлять его затруднения и оказывать ему содействие;
• Взаимодействовать с другими сотрудниками дошкольного учреждения, участвующими в воспитательно – образовательном процессе (музыкальный руководитель, психолог, логопед, медицинский работник), и родителями;

Требования:

• Высшее педагогическое образование (дошкольное, начальные классы);
• Опыт работы не менее 1 года по специальности;
• Пользоваться техническими средствами обучения и компьютерной техникой;
• Грамотная разговорная речь;
• Умение работать в команде;
• Организаторские способности;
• Психологическая устойчивость;
• Умение быстро принимать решение;

Личностные качества:

• Высокая ответственность и моральная устойчивость;
• Коммуникабельность;
• Любовь к детям;
• Эмпатия (пособность к сопереживанию);
• Порядочность;
• Доброжелательность

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizədlər aşağıdakı linkə daxil olub göndərə bilərsiniz

https://www.21esr.com/career/jobaz/vacancy/9-rus-bolmasi-uzra-tarbiyaci-muallim

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP