İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator
 
JOB TITLE: İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-08-27 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-09-26

İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator

Öhdəliklər

 Telefon və ya e-poçt vasitəsilə texniki yardım istəyən müştərilər üçün ilk əlaqə nöqtəsi kimi xidmət etmək
 Diaqnostik üsulları və əlaqədar sualları istifadə edərək uzaqdan problemləri həll etmək
 Problemə və istifadəçilər tərəfindən verilən məlumatlara əsaslanan optimal bir həll tapmaq
 Problemin həlli prosesi ilə addım-addım müştərini məlumatlandırmaq
 İKT xidmətləri haqqında dəqiq məlumat vermək
 Jurnalda hadisələri və problemləri və onların həllini qeyd etmək
 Sorğunun statusunun icrasını izləmək
 İstifadəçilərdən daxil olan rəyləri və təklifləri müvafiq komanda üzvlərinə yönəltmək
 Proseduraların inkişafına dair təkliflər irəli sürmək

Tələblər

 Ofis avtomatlaşdırma sistemlərlə, məlumat bazalarla təcrübə və uzaqdan idarəetmə bilikləri
 Kompüter sistemləri, mobil qurğular və digər texniki məhsulların yaxşı anlaşılması
 Əsas texniki problemləri təyin etmək və həll etmək bacarığı
 İngilis, Azərbaycan və Rus dillərini bilməsi
 Əla ünsiyyət bacarıqları
 Müştəri-yönümü və sakit xasiyyət
 İnformasiya texnologiyaları və ya əlaqəli sahədə bakalavr dərəcəsi (arzuolunandir)

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Оператор службы Технической Поддержки ИТ (Хелп-деск)

Обязанности

 Служить в качестве первой точки контакта для клиентов, обращающихся за технической помощью по телефону или по электронной почте
 Выполнять удаленное устранение неисправностей с помощью диагностических методов и соответствующих вопросов
 Находить оптимальное решение, основанное на проблеме и деталях, предоставляемых пользователями
 Пошагово проводить клиента через процесс решения проблемы
 Определять и эскалировать нерешенные вопросы на следующий уровень поддержки
 Предоставлять точную информации об ИТ-продуктах или услугах
 Регистрировать события и проблемы и их разрешение в баг-трекинговой системе
 Прослеживать исполнения запросов пользователей, держа обратную связь
 Обрабатывать отзывы и предложения от пользователей и направлять соответствующим лицам в команде
 Предлагать возможные улучшения в процедурах

Требования

 Хорошее понимание компьютерных систем, мобильных устройств и других технических продуктов
 Возможность диагностики и решения основных технических проблем
 Знание английского, азербайджанского и русского языков
 Отличные коммуникативные навыки
 Ориентированность на клиента и спокойный характер
 Степень бакалавра в области информационных технологий или схожей области (желательно)

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

IT Help Desk Operator

Responsibilities

 Serve as the first point of contact for customers seeking technical assistance over the phone or email
 Perform remote troubleshooting through diagnostic techniques and pertinent questions
 Determine the best solution based on the issue and details provided by customers
 Walk the customer through the problem-solving process
 Direct unresolved issues to the next level of support personnel
 Provide accurate information on IT products or services
 Record events and problems and their resolution in bug-tracking system
 Follow-up and update customer status and information
 Pass on any feedback or suggestions by customers to the appropriate internal team
 Identify and suggest possible improvements on procedures

Required Skills

 Good understanding of computer systems, mobile devices and other tech products
 Ability to diagnose and resolve basic technical issues
 Proficiency in English, Azerbaijani and Russian
 Excellent communication skills
 Customer-oriented and cool-tempered
 BSc/BA in IT, Computer Science or relevant field (preferable)

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP