Юрист Отдела по работе с проблемными кредитами
 
JOB TITLE: Юрист Отдела по работе с проблемными кредитами
EMPLOYER: Molbulak DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-10-02 LAST UPDATED: 2019-10-02 DEADLINE: 2019-11-01

Требования к юристу в Отдел по работе с проблемными кредитами

• высшее юридическое образование;
• наличие адвокатской лицензии;
• опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет в качестве юриста по работе с проблемными кредитами -;
• Кандидат должен быть обучаемый;

Должен отлично знать:

 Азербайджанский и русский языки;
 гражданское и гражданско-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики;
 Практические навыки работы на компьютере: Windows, MS Office и т.д.

Личные качества:

• Честность
• Профессионализм
• Трудолюбие
• Дисциплинированность
• Коммуникабельность
• Многозадачность
• Инициативность
• Ответственность

Обязанности:

1. Представительство с целью защиты интересов Компании в правоохранительных и иных органах, подготовка и визирование всех процессуальных документов;
2. Представительство с целью защиты интересов Компании в судах общей юрисдикции и третейских судах, подготовка и визирование всех процессуальных документов;
3. Участие в исполнительном производстве по исполнению, в том числе по принудительному исполнению решений, вынесенных в пользу Компании;
4. Анализ качества претензионно-исковой работы и обобщение результатов рассмотрения судебных споров для постановки перед руководством вопросов об улучшении деятельности Компании;
5. Систематизированный учет и хранение претензий, исков, отзывов на претензии и иски и других документов, связанных с претензионно-исковой работой;
6. Результативность претензионно-исковой работы;
7. Систематизированный учет количества поданных исков, учет стадий рассмотрения дел, своевременное участие в судебных заседаниях и т.п., учет результата от претензионно-исковой работы;
8. Ведение претензионной и исковой работы в Компании;
9. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей;
10. выполнение других заданий.

E - mail : az.hr@molbulak.com

 

Problemli kreditlər şöbəsinin hüquqşünasına dair tələblər

• Ali hüquq təhsili;
• Vəkillik lisenziyasının olması;
• Problemli kreditlər sahəsində hüquqşünas kimi ən azı 2 illik iş təcrübəsi;
• Namizədin öyrənmək bacarığı olmalıdır;

Əla bilməlidir:

 Azərbaycan və rus dillərini;
 Azərbaycan Respublikasının Mülki və Mülki-prosessual qanunvericiliyini;
 Kompüterdə iş üzrə praktiki bacarıqları: Windows, MS Office və s.

Şəxsi keyfiyyətlər:

• Düzgün
• Professional
• İşgüzar
• İntizamlı
• Ünsiyyətcil
• Eyni anda bir neçə məsələni həll edə bilən
• Təşəbbüskar
• Məsuliyyətli

Öhdəlikləri:

 Şirkətin maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə Şirkətin hüquq-mühafizə və digər orqanlarda təmsil edilməsi; bütün prosessual sənədlərin hazırlanması və vizalanması;
 Şirkətin maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə Şirkətin ümumi yurisdiksiya və arbitraj məhkəmələrində təmsil edilməsi, bütün prosessual sənədlərin hazırlanması və vizalanması;

 Şirkətin xeyrinə qəbul edilmiş qərarların icrasında və həmçinin məcburi icrasında iştirak etmək;
 İddia işlərinin keyfiyyətinin təhlil edilməsi və rəhbərlik qarşısında Şirkətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə sualların qoyulması məqsədilə məhkəmə işlərinin nəticələrinin ümümiləşdirilməsi;
 İddiaların, tələblərin, iddialara və tələblərə olan rəylərin və iddia işi ilə əlaqədar digər sənədlərin sistemli uçotu və saxlanması;
 İddia işlərinin səmərəliliyi;
 Verilmiş iddiaların sayının sistematik uçotu, işlərə baxılma mərhələlərinin uçotu, məhkəmə iclaslarında vaxtlı-vaxtında iştirak və s., iddia işlərinin nəticələrinin uçotu;
 Vəzifələrini vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirmək;
 Şirkətdə iddia işlərinin aparılması;
 Digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.

E - mail : az.hr@molbulak.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP