Project Manager
 
JOB TITLE: Project Manager
EMPLOYER: SINTEKS LLC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-09-26 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-10-26

Founded in 1996 in Baku, Azerbaijan, SINTEKS LLC is now one of the largest and most successful fashion retailers in the Caucasus and Central Asia.

SINTEKS is committed to working with the world’s leading fashion brands – from established international fashion houses to emerging designer labels.
The company now has more than 80 stores operating in fashion, jewelry and food & beverage spheres.

Company is currently looking for a candidate to fill Project Manager Position.

Role:

The role of Project Manager consists of effective realization of the Construction Projects set by Head of department. He/she is responsible for the turnkey provision of the Construction Project to the Sales department within the deadlines.

Brief:

• Financial estimation and justification of the construction project on the stage of planning
• Make sure that all Project architectural documentation are received on time
• Analyzing of Architectural documentation, determination of scope of works and volumes of works
• Effectively arrange tender process
• Procurement of construction materials and order of project related other materials
• Establishment of Project budget
• Develop detailed project plan to monitor and track progress
• Ensure that Construction Project is delivered on-time, within scope and within budget
• Ensure necessary resource availability and it`s allocation
• Establish and maintain relationships with third parties, vendors and contractors
• Construction Project implementation and turnkey provision to the sales department
• Preparation of reports

Personal Specification:

• Proven working experience in Construction Projects management and organization
• Proven experience in procurement of construction materials and other supporting materials
• Ability to read architectural drawings, fix the scope and volumes of works and to give detail technical brief to contractors` 
• Educational background (preferably in Architecture, Business Administration or Economics)
• Professional qualification in Project Management
• Effectively managed and successfully completed projects in Construction
• Knowledge of MS Office programs, Microsoft Project/Primavera
• Fluent in Azerbaijani, Russian and English languages
• Organizational and strategic planning skills
• Business Communication skills
• Ability to establish and track allocated budgets
• Analytical skills
• Details and results oriented
• Problem Solving

Please send your CV to recruitment@sinteks.com highlighting the position “Project Manager” in the subject title.

1996-cı ildə Bakı şəhərində əsası qoyulan Sinteks MMC bu gün Qafqaz və Mərkəzi Asiyada ən böyük və uğurlu pərakəndə satış  şirkətlərindən biridir.
SINTEKS tanınmış beynəlxalq moda evlərindən tutmuş yeni yaranmış markalara kimi,  dünyanın aparıcı moda brendlərini təmsil etməyi öhdəsinə götürmüşdür.
Şirkət dəb, zərgərlik və qida sahələrində fəaliyyət göstərən 80-dən artıq mağazaya rəhbərlik edir.

Şirkətimizə hal hazırda Layihə Meneceri tələb olunur.

Layihə Menecerinin rolu departament rəhbəri tərəfindən təyin edilmiş inşaat layihələrinin səmərəli həyata keçirilməsindən ibarətdir.
O, layihələri vaxtında satış şöbəsinə təhvil verilməsinə cavabdehdir.

Qörüldüyu işlərin qısa təsviri:

• Planlaşdırma mərhələsində tikinti layihəsinin büdcəsinin maliyyə qiymətləndirilməsi və əsaslandırılması
• Layihə üzrə bütün memarlıq sənədlərinin vaxtında əldə olunması
• Memarlıq sənədlərinin təhlili, işlərin həcminin müəyyən edilməsi
• Tender prosesinin səmərəli təşkili
• İnşaat materiallarının alınması və layihə ilə bağlı digər materialların sifarişi
• Layihə üzrə büdcənin tərtib edilməsi
• Layihənin idarə edilməsi və izlənməsi üçün layihə planının detallı şəkildə tərtib edilməsi
• İnşaat layihəsinin vaxtında, həcm və büdcə daxilində verilməsinin təmin edilməsi
• Layihə çərçivəsində lazımi resursların təmin edilməsi və paylanması
• Üçüncü tərəflər, təchizatçılar və podratçılar ilə əlaqələrin qurulması və saxlanılması
• İnşaat layihəsinin həyata keçirilməsi və satış şöbəsinə təhvil verilməsi
• Hesabatların hazırlanması

Tələblər:

• İnşaat layihələrinin idarə edilməsi və təşkili sahəsində təcrübə
• İnşaat materiallarının və sahə üzrə digər materialların sifariş edilməsində təcrübə
• Memarlıq çertyojlarının anlayışı, işin həcmini təyin etmək və podratçılara ətraflı texniki yardım göstərmək bacarığı
• Ali təhsil (Memarlıq, Biznesin İdarə edilməsi və ya İqtisadiyyat)
• Layihələrin idarə olunması sahəsində peşəkar kvalifikasiya
• İnşaat sahəsində səmərəli idarə olunan və uğurla başa çatmış layihələr
• MS Ofis proqramlarından istifadə etmək bacarığı (Microsoft Project/Primavera)
• Azərbaycan, Rus və İngilis dillərini yüksək səviyyədə bilmək
• Təşkilati və strateji planlaşdırma bacarıqları
• Biznes ünsiyyət bacarıqları
• Büdcənin tərtib olunması və izləməsi bacarığı
• Analitik bacarıqlar
• Nəticə yönümlülük
• Problemlərin həlli bacarığı

Vakansiya ilə maraqlanan namizədlərdən CV’lərini recruitment@sinteks.com e-mail ünvanına göndərmələri və e-mailin mövzu hissəsində mütləq “Layihə Meneceri” qeyd etmələri xahiş olunur.


Компания SINTEKS была основана в 1996-ом году в столице Азербайджана Баку, и на сегодняшний день является одной из самых крупных и успешных ритейл-компаний на Кавказе и в Центральной Азии.
SINTEKS сотрудничает с крупнейшими мировыми модными брендами - начиная с признанных международных домов моды и заканчивая новейшими марками.
Сегодня компания управляет более чем 80-ю магазинами, которые функционируют в сфере моды, ювелирных украшений и ресторанного обслуживания.

В настоящее время в компанию требуются Менеджер По Проектам.

Роль:

Роль Менеджера По Проектам состоит в эффективной реализации Строительных Проектов, определенных Главой Департамента. Он (Она) ответственен за сдачу Строительных Проектов под ключ отделу продаж в назначенные сроки.

Описание работы:

• Финансовая оценка и доказательство бюджета строительного проекта на момент планирования
• Получение Архитектурной документации по Проекту вовремя
• Определение на основе Архитектурной документации типов работ, объемов работ
• Эффективная организация тендера по Проекту
• Эффективный заказ строительных и иных вспомогательных материалов по Проекту
• Разработка Инвестиционного Бюджета на Проект
• Разработка детального проектного плана и организация управления проектом в соответствии с проектным планом
• Сдача Строительного проекта вовремя, в рамках бюджета, в соответствии с техническим заданием
• Обеспечение необходимыми ресурсами в рамках осуществления Проекта
• Построение и сохранение благоприятных взаимоотношений с подрядчиками, поставщиками и иными третьими лицами
• Реализация Строительного Проекта и его сдача под ключ отделу Продаж
• Подготовка отчетов

Требования:

• Проверенный опыт в организации Строительного Проекта и управлении им
• Проверенный опыт в организации закупок строительных и иных вспомогательных материалов
• Умение читать чертежи, определять типы и объемы работ и давать детальное техническое задание подрядчикам
• Высшее образование (предпочтительно, в сфере Строительства, Бизнес Администрации, Экономики)
• Наличие профессиональной квалификаций в Управлении Проектами приветствуется
• Наличие эффективно реализованных под ключ Строительных Проектов
• Знание основных программ Microsoft Office, Microsoft Project/Primavera
• Свободное владение Азербайджанским, Русским и Английским языками
• Организационные навыки и навыки стратегического планирования
• Навыки делового общения
• Навыки построения и следования выделенным бюджетам
• Аналитический склад ума
• Ориентированность на детали и на получение требуемого результата
• Навыки решения проблем

Заинтересованным кандидатам просьба отправлять CV с названием темы "Менеджер По Проектам " по e-mail адресу: recruitment@sinteks.com 

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP