Innovation Program Lead
 
JOB TITLE: Innovation Program Lead
EMPLOYER: PASHA Holding DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2020-07-09 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2020-08-08

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Innovation Program Lead

Job description:

• Develop and execute high-impact innovation strategy and roadmap aligned to Group strategic business objectives and growth priorities;
• Establish an innovation environment for start-ups, idea testing and experimentations through various innovation events such as start-up fairs, conferences or design sprints (e.g. hackathons);
• Scout local and international ideas, to bring relevant cutting edge business models and solutions for potential implementation in PASHA Group of companies;
• Managing relations with external parties incl. incubators, accelerators and government-backed innovation agencies;
• Identify external partners that may accelerate innovation and access to creative solutions and technologies in local and international markets;

Experience, Competencies and Skills Required:

• Excellent interpersonal, analytical and leadership skills to manage partnerships and relations with senior management;
• 10+ years of professional experience in business, strategy and partnerships management including significant innovation and technology experience;
• Professional network with various investors, startups, entrepreneurs and incubators/accelerators;
• Deep understanding of significant aspects of innovative business models;
• Experience/knowledge of banking, insurance, telco, retail, e-commerce and/or other B2C sectors is an advantage;
• Experience/knowledge of accelerator and/or incubator organizations is an advantage;
• Demonstrated success in defining a culture of innovation or driving growth through new revenue sources is an advantage;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to recruitment@pasha-holding.az ;
• Put “Innovation Program Lead” in the subject line;
• CVs should be sent by the 9th of August, 2020.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.PAŞA Holding İnnovasiya üzrə proqram rəhbəri vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Qrupun strateji biznes hədəflərinə və genişlənmə prioritetlərinə uyğun olan yüksək effektivli innovativ strategiyanın və planın hazırlanması və həyata keçirilməsi;
• Startap yarmarkaları, konfranslar və ya dizayn sprintləri (məs. hakatonlar) kimi müxtəlif innovasiya tədbirləri vasitəsilə startaplar, ideyaların sınağı və təcrübələr üçün innovativ bir mühitin yaradılması;
• Qabaqcıl biznes modellərinin və həllərinin potensial olaraq PAŞA şirkətlər qrupunda həyata keçirilməsi məqsədilə yerli və beynəlxalq ideyaları araşdırılması;
• Dövlət tərəfindən dəstəklənən innovasiya agentlikləri, biznes inkubatorları və akseleratorları daxil olmaqla, xarici tərəflərlə münasibətlərin idarə olunması;
• İnnovasiyaları sürətləndirə biləcək eyni zamanda yerli və beynəlxalq bazarlarda yaradıcı həllər və texnologiyalara çıxış əldə edə biləcək xarici tərəfdaşları aşkarlanması;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Yüksək rəhbərlik ilə tərəfdaşlıq münasibətlərini idarə etmək üçün mükəmməl şəxslərarası, analitik və liderlik bacarıqları;
• İnnovasiya və texnologiya sahəsində əhəmiyyətli təcrübə də daxil olmaqla biznes, strategiya və tərəfdaşlıq idarəedilməsi sahəsində 10 ildən çox peşəkar təcrübə;
• Müxtəlif investorlar, startaplar, sahibkar və inkubator/sürətləndirici mühitində peşəkar əlaqələrin mövcudluğu;
• İnnovativ biznes modellərinin mühüm cəhətlərinin dərindən anlayışı;
• Bankçılıq, sığorta, telekommunikasiya, pərakəndə satış, e-biznes və/və ya digər B2C sektorlarında təcrübə və ya biliyin olması üstünlükdür;
• Sürətləndirici və/və ya inkubator təşkilatların biliyi/təcrübəsi üstünlükdür;
• İnnovativ mədəniyyətin müəyyənləşdirilməsində və ya yeni gəlir mənbələri vasitəsilə genişlənməyə stimul sahəsində əldə edilmiş müvəffəqiyyət üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV recruitment@pasha-holding.az ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “İnnovasiya üzrə proqram rəhbəri” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 09 avqust, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP