Project Coordinator
 
JOB TITLE: Project Coordinator
EMPLOYER: GeoEngineering MMC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2020-09-01 LAST UPDATED: 2020-09-16 DEADLINE: 2020-09-14

Project Coordinator

Responsibilities

- Prepare, maintain and review of Project documentation
- Assist preparing tender documentation
- Prepare project schedule, plan and specifications by calculating time requirements.
- Report regularly on project status.
- Interact daily with the clients to interpret their needs and requirements
- Other duties assigned by Project Director

Requirements

- BS degree in Engineering or relevant field
- Advanced MS Office skills
- Language skills: English and Azerbaijani
- Project management and supervision skills
- Decision making ability and leadership skills
- Time management and organization skills

Salary: 700 AZN
Apply for a job: http://geoeng.az/en/Career/Apply/4


Layihə Koordinatoru

Öhdəliklər

- Layihə sənədlərinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
- Tenderlə bağlı sənədlərin hazırlanması
- Layihə cədvəli, plan və spesifikasiyaların hazırlanması
- Layihə vəziyyəti barədə mütəmadi olaraq hesabatın verilməsi
- Müştərilərlə əlaqələrin qurulması, onların tələb və ehtiyaclarının öyrənilməsi
- Layihə direktoru tərəfindən verilən digər vəzifələri yerinə yetirmək

Tələblər

- Müvafiq sahədə ali təhsil
- MS Office bilikləri
- Dil bilikləri: Azərbaycan dili və İngilis dili
- Layihə idarəetməsi bacarıqları
- Qərar vermək qabiliyyəti və liderlik bacarıqları
- Vaxtın idarəedilməsi və təşkilatçılıq bacarıqları

Əmək haqqı: 700 AZN
İşə müraciət etmək üçün: http://geoeng.az/en/Career/Apply/4


Координатор Проекта

Обязанности:

- Подготовка, ведение и проверка документации Проектов
- Помощь в подготовке тендерной документации
- Подготовка графика проекта, план и спецификации, в необходимое время.
- Регулярно сообщать о статусе проекта
- Ежедневное связь с клиентами, чтобы интерпретировать их потребности и требования
- Прочие обязанности, назначенные Директором проекта

Требования:

- Степень бакалавра в сфере инженерии или в соответствующей деятельности
- Продвинутые навыки работы с MS Office
- Знание языков: Английский и Азербайджанский
- Навыки управления и наблюдения за проектами
- Способность принимать решения и лидерские качества
- Тайм-менеджмент и организационные навыки

Заработная плата: 700 AZN
Заявка на работу: http://geoeng.az/en/Career/Apply/4

 

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP