BMHS üzrə Baş mütəxəssis
 
JOB TITLE: BMHS üzrə Baş mütəxəssis
EMPLOYER: Sinteks Group of Companies DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2020-10-09 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2020-11-08

1996-cı ildə Bakı şəhərində əsası qoyulan Sinteks MMC bu gün Qafqaz və Mərkəzi Asiyada ən böyük və uğurlu pərakəndə satış şirkətlərindən biridir.

SINTEKS öz üzərinə tanınmış beynəlxalq moda evlərindən tutmuş yeni yaranmış markalara kimi, dünyanın aparıcı moda brendlərini təmsil etməyi götürüb.

Şirkət dəb, zərgərlik və qida sahələrində 80-dən artıq mağazaya rəhbərlik edir.

Sinteks Şirkətlər qrupuna hal hazırda BMHS üzrə Baş mütəxəssis tələb olunur.

İşin rolu:

İşin əsas rolu şirkətin BMHS üzrə uyğun uçotun aparılması və hesabatlılığın təmin etməkdir

Vəzifə öhdəlikləri:

• BMHS-in tələblərinə uyğun olaraq aralıq və illik maliyyə hesabatlarını tərtib etmək
• Hesabatlılıq prosesinin və aylıq bağlanış prosedurlarının səmərəli təşkilini həyata keçirmək
• Xarici və daxili auditorlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq, sorğuların emalı, məlumatları toplamaq və təqdim etmək
• BMHS tələbləri əsasında mühasibat uçotunun aparılması ilə əlaqədar mühasibatlıq komandasına metodiki dəstək vermək
• Mütəmadi olaraq BHMS-nin nəticələrini anlamaq və texniki məsələlər və Mühasibat Uçotu Standartlarının dəyişiklikləri üzrə müntəzəm yenilikləri izləmək üçün onları təhlil etmək

Əsas tələblər:

İxtisas / Təhsil:
• İqtisadiyyat, Maliyyə və ya Biznesin İdarəedilməsi üzrə Ali təhsil

Təcrübə:

• Maliyyə və ya Mühasibat sahəsində 3 ildən çox iş təcrübəsi
• Müvafiq vəzifədə ən azı 2 il iş təcrübəsi

Bilik və bacarıqlar:

• Azərbaycan dilini əla, rus dilini və ingilis dilini yaxşı səviyyədə bilmək
• MS Office Proqramlarını yaxşı bilmək: Word, Excel, Powerpoint və s
• ACC / CIMA
• MHBS
• Mühasibat proqramı
• Maliyyə Hesabatları və izahedici qeydlərlə işləmə bacarığı

Kompetensiyalar:

• Detallara diqqət
• Analitik bacarıq
• Zamanın idarə olunması

Vakansiya ilə maraqlanan namizədlərdən CV’lərini recruitment@sinteks.com e-mailına, mövzu hissəsində “BMHS üzrə Baş mütəxəssis” qeyd edib göndərilməsi xahiş olunur.

 

Основанная в 1996 году в столице Азербайджана Баку, SINTEKS LLC является одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в ритейл индустрии на Кавказе и в Центральной Азии.

SINTEKS сотрудничает с ведущими мировыми модными брендами - от известных международных домов моды до новых дизайнерских брендов.

Компания управляет более чем 80-ю магазинами, которые функционируют в сфере моды, ювелирных украшений и ресторанного обслуживания.

В настоящее время, мы в поисках Главного Специалиста IFRS, желающего присоединиться к группе компаний «SINTEKS».
Роль:

Основная роль работы заключается в обеспечении учета и отчетности компании в соответствии с IFRS

Обязанности на работе:

• Подготовка промежуточной и годовой финансовой отчетности в соответствии с требованиями IFRS.
• Реализование эффективной организации процесса отчетности и ежемесячных процедур закрытия.
• Взаимное сотрудничество с внешними и внутренними аудиторами, обработка запросов, сбор и представление информации.
• Оказывать методическую поддержку команде бухгалтерии в ведении бухгалтерского учета в соответствии с требованиями IFRS.
• Регулярно разбираться в результатах IFRS и анализирование отслеживания регулярных обновлений технических вопросов и изменений в Стандартах бухгалтерского учета.

Основные требования:

Квалификация / Образование:

• Высшее образование в области экономики, финансов или управление бизнесом

Опыт работы:

• Опыт работы в области финансов или бухгалтерского учета более 3-ех лет
• Не менее 2-ух лет опыта работы на соответствующей должности

Профессиональные знания и навыки:

• Отличное знание Азербайджанского, хорошее знание Русского, Английского языков
• Профессиональное знание Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).
• ACC / CIMA
• MHBS
• Бухгалтерские знания
• Умение работать с финансовыми отчетами и пояснительными заметками

Компетенции:

• Внимание к деталям
• Аналитическое мышление
• Управление временем

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на recruitment@sinteks.com, указав название позиции « Главный Специалист IFRS » как тему.

 

Founded in 1996 in Baku, Azerbaijan, SINTEKS LLC is now one of the largest and most successful fashion retailers in the Caucasus and Central Asia.

SINTEKS is committed to working with the world’s leading fashion brands – from established international fashion houses to emerging designer labels.

The company now has more than 80 stores operating in fashion, jewelry and food & beverage spheres.

We are currently looking for Senior IFRS Specialist to join Sinteks Group of Companies.

The role:

The main role of the work is to ensure proper accounting and accountability of the company in accordance with IFRS

Job responsibilities:

• Preparation of interim and annual financial statements in accordance with IFRS requirements.
• Implementation of an effective organization of the reporting process and monthly closing procedures.
• Mutual cooperation with external and internal auditors, processing of inquiries, collection and presentation of information.
• Provide methodological support to the accounting team in the field of accounting in accordance with the requirements of IFRS.
• Regularly review the results of IFRS and track and analyze the updates and changes in the Accounting Standards.

Main requirements:

Qualifications / Education:

• University degree in Economics, Finance or Business Administration

Experience:

• Experience in finance or accounting for over 3 years
• At least 2 years of experience in the relevant position

Professional knowledge and skills:

• Excellent knowledge of Azerbaijan, good knowledge of Russian, English
• Professional knowledge of Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).
• ACCA / CIMA
• IFRS
• Accounting knowledge
• Ability to work with financial reporting and statement

Competencies:

• Detail oriented
• Analytical thinking
• Time Management

Interested candidates, please send your CV to recruitment@sinteks.com highlighting the position name “Senior IFRS Specialist” in the subject line.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP