Teachers in various languages
 
JOB TITLE: Teachers in various languages
EMPLOYER: 10LINE Azerbaijan DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2021-01-08 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2021-02-07

Название вакансии: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ЯЗЫКАМ 

Текст для вакансии:

1) Проекту онлайн Азербайджан нужны специалисты по следующим языковым сферам, готовые преподавать, снимаясь в видео-уроках для контента сайта:

1.1. Азербайджанский язык
1.2. Русский язык
1.3. Французский язык
1.4. Немецкий язык
1.5. Английский язык
1.6. Испанский язык
1.7. Китайский язык
1.8. Итальянский язык
1.9. Японский язык
1.10 Корейский язык
1.11. Индийский язык
1.12. Арабский язык

Другие языки также приветствуются.

2) Мы являемся онлайн-платформой с образовательными видеороликами, предоставляющая возможность получать опыт и знания в разнообразных сферах, как в онлайн, так и в офлайн режимах
3) Наша платформа и рабочий коллектив постоянно развиваются и повышают уровень предоставляемых услуг.

Наши предложения:

1) Оформление по т.к.
2) Обеспечение всех условий для съёмки качественного контента
3) Дополнительный вклад в развитие вашей преподавательской деятельности
4) Шанс стать часть крупнейшего образовательного сообщества в Азербайджане
5) Удобный график работы (по договоренности)
6) Хороший дополнительный заработок за короткий временной промежуток
7) Индивидуальный подход к каждому преподавателю
8) Работа с дружелюбным профессиональным коллективом

Наши требования:

1) Высокий уровень знаний своей сферы преподавания (грамматика и разговорная речь)
2) Опыт в преподавании является приоритетом
3) Ответственное отношение к работе, возможность быть доступным (-ой) в обговоренное для съёмок время.
4) Опрятный внешний вид, грамотная речь

Заработная плата обговаривается во время собеседования, резюме обязательно с фотографией.

Vəzifə adı: MÜXTƏLIF DILLƏRDƏ MÜƏLLIMLƏR

İş mətni:

1) Onlayn Azərbaycan layihəsinə saytın məzmunu üçün video dərslər çəkərək dərs verməyə hazır olan aşağıdakı dil sahələri üzrə mütəxəssislər lazımdır:

1.1. Azərbaycan dili
1.2. Rus dili
1.3. Fransız dili
1.4. Alman
1.5. Ingilis dili
1.6. ispan dili
1.7. Çin
1.8. İtalyan dili
1.9. Yapon
1.10 Koreya
1.11. Hindistan dili
1.12. Ərəb dili

Digər dillər biliyidə qəbul olunur

Biz, həm onlayn, həm də oflayn olaraq müxtəlif sahələrdə təcrübə və bilik qazanmaq imkanı yaradan onlayn video təhsil platformasıyıq.

Təkliflərimiz:

1) Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq rəsmiləşdirmə
2) Yüksək keyfiyyətli dərslərin çəkilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılması
3) Müəllimlik fəaliyyətinizin inkişafına əlavə töhfə
4) Azərbaycanın ən böyük təhsil cəmiyyətinin hissəsi olmaq şansı
5) Sərbəst iş qrafiki (razılaşma yolu ilə)
6) Qısa müddət ərzində yüksək əlavə gəlir əldə etmə imkanı
7) Hər müəllimə fərdi yanaşma
8) Səmimi peşəkar komanda ilə işləmək imkanı

Tələblərimiz:

1) Tədris sahənizdə yüksək səviyyədə biliklərin olması (qrammatika və danışıq bacarığı)
2) Müəllimlik təcrübəsi arzuolunandır
3) İşə məsuliyyətli yanaşma, çəkiliş üçün razılaşdırılmış vaxtda iştirak etmək imkanı.
4) Səliqəli görünüş, nitqin qrammatik cəhətdən düzgün olması

Əmək haqqı müsahibə zamanı müzakirə olunur, tərcümeyi-halda şəkliniz olmalıdır.

Platformamız və işçi qüvvəmiz daim inkişaf edir və göstərilən xidmətlər səviyyəsini yaxşılaşdırır. Əgər siz də komandamızın bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə, xahiş edirəm öz CV-lərinizi aşağıdakı ünvana göndərin: vacancy@ola.az 

 

Job Title: TEACHERS IN VARIOUS LANGUAGES

Job text:

1) The online Azerbaijan project needs specialists in the following language areas who are ready to teach by filming video lessons for the site's content:

1.1. Azerbaijani language
1.2. Russian language
1.3. French
1.4. German
1.5. English language
1.6. Spanish language
1.7. Chinese
1.8. Italian language
1.9. Japanese
1.10 Korean language
1.11. Indian language
1.12. Arabic language

Other languages are also welcome.

We are an online educational video platform providing an opportunity to gain experience and knowledge in various fields, both online and offline.

What do we offer:

1) Registration in accordance with the labor code
2) Providing all conditions for shooting high-quality content
3) Additional contribution to the development of your teaching activities
4) Chance to become part of the largest educational community in Azerbaijan
5) Convenient work schedule (by agreement)
6) High additional income in a short period of time
7) Individual approach to each teacher
8) Chance to work with a friendly professional team

Our requirements:

1) High level of knowledge in your field of teaching (grammar and speaking)
2) Experience in teaching is a plus
3) Responsible attitude to work, the ability to be available at the agreed time for filming.
4) Neat appearance, competent speech

Salary is discussed during the interview; the resume should contain your photo.

Our platform and workforce are constantly developing and improving the level of services provided. If you also want to become a part of our team, please send your CV to: vacancy@ola.az 

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP