Teachers for various 3D modeling programs
 
JOB TITLE: Teachers for various 3D modeling programs
EMPLOYER: 10LINE Azerbaijan DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2021-01-08 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2021-02-07

Название вакансии: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОГРАММАМ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

Текст для вакансии:

1) Проекту онлайн Азербайджан нужны специалисты по следующим сферам 3D моделирования, готовые преподавать, снимаясь в видео-уроках для контента сайта:

1.1. AutoCAD (mechanical, electrical, architectural и т.д.)
1.2. 3Ds Max
1.3. Blender
1.4. ARCHICAD
1.5. SketchUP

Другие программы 3D моделирования и дизайна также приветствуются.

2) Мы являемся онлайн-платформой с образовательными видеороликами, предоставляющая возможность получать опыт и знания в разнообразных сферах, как в онлайн, так и в офлайн режимах
3) Наша платформа и рабочий коллектив постоянно развиваются и повышают уровень предоставляемых услуг.

Наши предложения:

1) Оформление по трудовому кодексу АР
2) Обеспечение всех условий для съёмки качественного контента
3) Дополнительный вклад в развитие вашей преподавательской деятельности
4) Шанс стать часть крупнейшего образовательного сообщества в Азербайджане
5) Удобный график работы (по договоренности)
6) Хороший дополнительный заработок за короткий временной промежуток
7) Индивидуальный подход к каждому преподавателю
8) Работа с дружелюбным профессиональным коллективом

Наши требования:

1) Высокий уровень знаний своей сферы преподавания
2) Опыт в преподавании является приоритетом
3) Ответственное отношение к работе, возможность быть доступным (-ой) в обговоренное для съёмок время.
4) Опрятный внешний вид, грамотная речь

Заработная плата обговаривается во время собеседования, резюме обязательно с фотографией.

 

Vəzifə adı: MÜXTƏLIF 3D MODELLEMƏ PROGRAMLARI ÜÇÜN TƏLİMÇİLƏR

İş mətni:

1) Onlayn Azərbaycan layihəsinə saytın məzmunu üçün video dərslər çəkərək öyrətməyə hazır olan aşağıdakı 3D modelləşdirmə sahələri üzrə mütəxəssislər lazımdır:

1.1. AutoCAD (mexaniki, elektrik, memarlıq və s.)
1.2. 3D-lər Maks
1.3. Qarışdıran
1.4. ARCHICAD
1.5. SketchUP

Digər 3D modelləşdirmə və dizayn proqramları da qəbul olunur.

Biz, həm onlayn, həm də oflayn olaraq müxtəlif sahələrdə təcrübə və bilik qazanmaq imkanı yaradan onlayn video təhsil platformasıyıq.

Təkliflərimiz:

1) Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq rəsmiləşdirmə
2) Yüksək keyfiyyətli dərslərin çəkilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılması
3) Müəllimlik fəaliyyətinizin inkişafına əlavə töhfə
4) Azərbaycanın ən böyük təhsil cəmiyyətinin hissəsi olmaq şansı
5) Sərbəst iş qrafiki (razılaşma yolu ilə)
6) Qısa müddət ərzində yüksək əlavə gəlir əldə etmə imkanı
7) Hər müəllimə fərdi yanaşma
8) Səmimi peşəkar komanda ilə işləmək imkanı

Tələblərimiz:

1) Tədris sahənizdə yüksək səviyyədə biliklərin olması
2) Müəllimlik təcrübəsi arzuolunandır
3) İşə məsuliyyətli yanaşma, çəkiliş üçün razılaşdırılmış vaxtda iştirak etmək imkanı.
4) Səliqəli görünüş, nitqin qrammatik cəhətdən düzgün olması

Əmək haqqı müsahibə zamanı müzakirə olunur, tərcümeyi-halda şəkliniz olmalıdır.

Platformamız və işçi qüvvəmiz daim inkişaf edir və göstərilən xidmətlər səviyyəsini yaxşılaşdırır. Əgər siz də komandamızın bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə, xahiş edirəm öz CV-lərinizi aşağıdakı ünvana göndərin: vacancy@ola.az


Job Title: TEACHERS FOR VARIOUS 3D MODELING PROGRAMS

Job text:

1) The online Azerbaijan project needs specialists in the following areas of 3D modeling, ready to teach by filming video lessons for the site's content:

1.1. AutoCAD (mechanical, electrical, architectural, etc.)
1.2. 3Ds Max
1.3. Blender
1.4. ARCHICAD
1.5. SketchUP

Other 3D modeling and design programs are also welcome.

We are an online educational video platform providing an opportunity to gain experience and knowledge in various fields, both online and offline.

What do we offer:

1) Registration in accordance with the labor code
2) Providing all conditions for shooting high-quality content
3) Additional contribution to the development of your teaching activities
4) Chance to become part of the largest educational community in Azerbaijan
5) Convenient work schedule (by agreement)
6) High additional income in a short period of time
7) Individual approach to each teacher
8) Chance to work with a friendly professional team

Our requirements:

1) High level of knowledge in your field of teaching
2) Experience in teaching is a plus
3) Responsible attitude to work, the ability to be available at the agreed time for filming.
4) Neat appearance, competent speech

Salary is discussed during the interview; the resume should contain your photo.

Our platform and workforce are constantly developing and improving the level of services provided. If you also want to become a part of our team, please send your CV to: vacancy@ola.az

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP