Менеджер по производству
 
JOB TITLE: Менеджер по производству
EMPLOYER: Company DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2021-01-12 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2021-02-11

Менеджер по производству в кондитерский цех:

Кандидат должен иметь стаж работы не менее 3 лет в кондитерском производстве*

Требуются Знания: 

• нормативно правовых актов, регулирующие деятельность организаций питания
• требований к безопасности пищевых продуктов, используемых в кондитерском производстве, условия их хранения;
• теории межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии малой группы;
• методов управления, делопроизводства и подготовки отчетности организаций питания;
• методов планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчиненных;
• технологий обучения на рабочих местах;
• требований трудовой дисциплины, производственной санитарии охраны здоровья, санитарии и гигиены;

В обязанности будут включены:

• разработка плана работы бригады кондитеров и распределение производственных заданий между работниками цеха а также их контроль
• обучение работников цеха на рабочих местах современным технологиям кондитерского и производства;
• анализи результаов работы кондитеров за отчетный период и определение причины отклонений результатов работы от плана;
• разработка мер по предупреждению нев ыполнения плана работ и контролировать их реализацию;
• использование компьютерных программ и технологий для ведения отчетности и выполнения регламентов организации работы цеха
• предупреждение нарушений работниками бригады кондитеров трудовой дисциплины, в том числе хищения;
• оценивание потребности в материальных и других ресурсах, необходимых для обеспечения бесперебойной работы бригады кондитеров
• а также другие поручения своего непосредственного руководителя

 

Şirniyyat sexində istehsal meneceri:

Namizəd qənnadı sənayesində ən az 3 il iş təcrübəsinə sahib olmalıdır *

Tələb olunan biliklər:

• iaşə təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar
• qənnadı istehsalında istifadə olunan qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair tələblər, onların saxlanma şərtləri;
• şəxsiyyətlərarası və işgüzar ünsiyyət, danışıqlar, kiçik qrup münaqişələrin idarə olunması nəzəriyyələri;
• iaşə təşkilatlarının idarəetmə, ofis işi və hesabat metodları;
• tabeliyində olanların fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili, stimullaşdırılması və idarə olunması üsulları;
• iş yerində öyrənmə texnologiyaları (treninqlər);
• əmək intizamı, istehsalat sanitariyası, sağlamlığın qorunması, sanitariya və gigiyena tələbləri;

Məsuliyyətlərə aşağıdakılar daxildir:

• əməkdaşların iş planının hazırlanması və istehsalat tapşırıqlarının sexin işçiləri arasında bölüşdürülməsi və onlara nəzarət
• işçilərinin müasir qənnadı məmulatları və istehsal texnologiyaları ilə təlimi;
• hesabat dövrü üçün əməkdaşların işlərinin təhlili və iş nəticələrinin plandan kənarlaşma səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;
• iş planının yerinə yetirilməməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlərin alınması və icrasına nəzarət;
• istehsalatın hesabatlarının hazırlanması, habelə təşkili qaydaların uyğunluğu üçün kompüter proqramları və texnologiyalarından istifadə
• işçilər tərəfindən əmək intizamının pozulmasının, o cümlədən oğurluğun qarşısının alınması üzrə tədbirlət;
• əməkdaşların və istehsal obyektinin rahat işini təmin etmək üçün lazım olan maddi və digər mənbələrə ehtiyacın qiymətləndirilməsi
• birbaşa rəhbərinizin digər tapşırıqların yerinə yetirilməsi

Son müraciət tarixi: 5 Fevral 2021.

E-mail: guluzadebahram@gmail.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP