Əsas müştərilərlə iş İcraçısı
 
JOB TITLE: Əsas müştərilərlə iş İcraçısı
EMPLOYER: JTI DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2021-02-19 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2021-03-21

Əsas müştərilərlə iş İcraçı, Azərbaycan

VƏZİFƏ:

Bu vəzifə Əsas Müştərilərin (ƏM) ticarət şəbəkəsinin pərakəndə satış mağazalarında JTİ şirkətinin məhsulları haqqında arzuolunan danışıqların aparılması, həmin məhsulların ictimaiyyət arasında nüfuzunun artırılması, bazarda mövcudluğu və satılmasının təmin edilməsi və idarə olunması üçün müəyyənləşdirilmişdir. Büdcənin planlaşdırılması/icrasına nəzarət edilməsi ilə ƏM-lərin pərakəndə satış mağazaları ilə müqavilələrin bağlanması prosesi, satış yerlərində avadınlığın yerləşdirilməsi, ticarət fəaliyyəti, ayrılmış ərazidə marketinq fəaliyyətinin yoxlanılmasının yerinə yetirilməsi üçün təklif olunur və icra edilir.

NAMİZƏDƏ OLAN ƏSAS TƏLƏBLƏR:

• Ali təhsilə malik olmaq;
• Satış strukturunda ən azı 2 illik iş təcrübəsinə malik olmaq;
• Fərdi kompüter istifadəçisi (Word, Excel, Power Point) olmaq;
• Azərbaycan və rus dillərini əla, ingilis dilini isə orta səviyyədə bilən namizədlərə üstünlük veriləcək;
• Əla ünsiyyət, danışıq aparmaq qabiliyyəti və təqdimat keçirmək bacarıqlarına malik olmaq;
• Güçlü liderlik və münasibətlərin idarəetmə bacarığına malik olmaq;
• Yaxşı təşkilatçılıq bacarıqları, yeni biliklərin yiyələnmək həvəsi və onları praktikada tətbiq etmək qabiliyyətinə malik olmaq;
• Gərgin vaxt qrafiki daxilində səmərəli şəkildə işləmək bacarığına malik olmaq;
• Effektiv planlaşdırma bacarığına malik olmaq;
• Analitik düşüncə tərzinə və qərar qəbuletmə qabiliyyətinə malik olmaq.

VƏZİFƏ FUNKSİYALARI:

• JTI məhsullarının paylanmasını, satış nöqtələrində JTİ məhsullarının ehtiyat mövcudluğunu təmin etmək və Nəticə əsasında Ödəniş etmə prinsipə əsasən satış həcmini nəzarət etmək ;
• ƏM-nin pərakəndə satış mağazaları ilə müqavilələrin bağlanmasını yenidən nəzərdən keçirmək, lazımı təkliflər vermək və onları həyata keçirmək, müqavilə detallarının optimallaşdırılmasına dair təkliflər irəli sürmək, burada ödəniş şərtləri və avadanlıqların detalları/dizaynları, həmçinin effektiv planlaşdırma, ƏM üzrə büdcələrin istifadəsi;
• Ticarət obyektlərindəki malların vitrində düzülməsi qaydalarına və sxeminə riayət olunmasına nəzarət etmək;
• Bu ticarət şəbəkəsində yüksək səviyyəli dəstək əldə etmək üçün distribüterlərin nümayəndələri ilə sıx münasibətlər qurmaq;
• Əsas sifarişçilər ilə uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək:
• Uzunmüddətli perspektivlərə hədəflənən səmərəli danışıqlar aparmaq;
• JTİ ilə ƏM-lər arasında münasibətlərin qurulmasına həssas yanaşmaq və onların şirkətə münasibətdə loyallığını artırmaq
• Əvvəlcədən müəyyən edilmiş ƏM-lərdə JTİ markalı məhsulların satış həcminin artırılmasına yönələn layihələri idarə etmək və həyata keçirmək.
• Əsas Müştərilərin, JTİ-nin Distribüterinin, strateji təhlil şöbəsinin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında ƏM-lərin fəaliyyətinin təhlili və JTİ-nin kommersiya fəaliyyətində uğur qazanma yolları, artıma səy göstərməyə və mövcud ƏM-lərin inkişafı barədə tövsiyələr vermək;
• ƏM-lərin pərakəndə satış mağazalarındakı trendləri və ƏM-lərin ticarət şəbəkəsində rəqiblərin fəaliyyətini təhlil etmək;
• ƏM-lərin pərakəndə satış mağazalarının vəziyyəti haqqında məlumatın müntəzəm surətdə yeniləşdirilməsini təmin etmək (auditin nəticələri, malların paylanılması və anbar ehtiyatlarının mövcudluğu, rəqiblərin fəaliyyəti, aylıq satış həcmlərinin göstəriciləri, pərakəndə satış mağazaları ilə müqavilələrin bağlanması sahəsindəki cari vəziyyət və s.);
• ƏM-lərin satış məntəqələrinə baxış keçirmək üçün regionlara müntəzəm səfərlər planlaşdırmaq;
• Şirkətin digər şöbələri ilə vaxtında və səmərəli əməkdaşlığı təmin etmək;
• JTİ-nin bütün strategiyalarına uyğun olaraq, kənar subyektlər (ictimaiyyət və istehlakçılar) ilə lazımi ünsiyyət saxlamaq.

Müraciət üçün: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=46449&company=JTIPROD

 

Исполнитель по работе с ключевыми клиентами (Азербайджан)

РОЛЬ:

Построение эффективных отношений, способствование улучшению репутации и присутствия компании на рынке, а также обеспечивать сбыт продукции компании JTI в розничных сетях ключевых клиентов. Выдвигать предложения и реализовать процесс заключения контрактов с розничными сетями ключевых клиентов, осуществляя при этом планирование/контроль бюджета, размещение оборудования в торговых точках, деятельность по сбыту, проверки маркетинговых работ на отведенной территории.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере сбыта не менее 2 лет;
• Знание компьютерных программ на уровне уверенного пользователя (Word, Excel, Power Point);
• Свободное владение азербайджанским и русским языками. Знание английского языка на среднем уровне является преимуществом;
• Отличные навыки общения, ведения переговоров, подачи материалов;
• Хорошие управленческие навыки и навыки управления по связи;
• Хорошие организаторские способности, способность и желание обучаться новым навыкам и применять их на практике;
• Способность эффективно работать в условиях сжатых сроков;
• Навыки эффективного планирования;
• Аналитический склад ума и умение принимать решения.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Контралировать / Обеспечивать дистрибуцию продукции JTI и наличие товара в запасах торговых точек, уделяя особое внимание схеме «Оплата по итогам результата» в канале сбыта ключевых клиентов;
• Обеспечение заключения контрактов с розничными сетями ключевых клиентов, а также предоставлять предложения по: оптимизации контрактов, условий платежа, оборудования, эффективному планированию использования бюджета по работе с ключевыми клиентами;
• Осуществлять контроль за соблюдением правил и схем выкладки товаров в торговых объектах;
• Построить прочные отношения с представителями дистрибьюторов, чтобы пользоваться их всесторонней поддержкой в этом канале сбыта;
• Развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с основными заказчиками:
• Проводить эффективные переговоры, нацеленные на долгосрочные результаты;
• Реагировать на углубление отношений между JTI и ключевыми клиентами и способствовать повышению их лояльности к Компании;
• Выполнять управление и реализацию проектов, направленных на увеличение сбыта продукции марки JTİ в объектах определенных ключевых клиентов.
• Анализировать деятельность ключевых клиентов на основании информации, предоставленной ключевыми клиентами, дистрибьютором JTI и отделом стратегического анализа, а также предлагать рекомендации касательно путей достижения успеха в коммерческой деятельности JTI и работать над развитием и углублением отношений с существующими ключевыми клиентами;
• Анализировать тренды в сетях магазинов ключевых клиентов и деятельность конкурентов в их канале сбыта;
• Обеспечить предоставление регулярной информации о состоянии сетей ключевых клиентов (результатов аудита, дистрибуции товара, запасов в торговых сетях/точек, информации об активности конкурентов, данных по объемам месячных продаж, сведений о заключении контрактов с сетями магазинов и т.п.);
• Осуществлять регулярные поездки в регионы для проверки торговых точек ключевых клиентов;
• Осуществлять оперативное и эффективное сотрудничество с другими отделами Компании;
• Осуществлять внешнее сотрудничество с партнерами в соответствии с политиками JTI.

Применять: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=46449&company=JTIPROD

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP