Komplayens üzrə mütəxəssis / aparıcı mütəxəssis
 
JOB TITLE: Komplayens üzrə mütəxəssis / aparıcı mütəxəssis
EMPLOYER: VTB Bank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2021-03-12 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2021-04-11Специалист / Ведущий специалист в области Комплайенс

Требования:

• Высшее образование (юридическое или финансовое);
• Стрессоустойчивость и способность быстро обучаться;
• Знание азербайджанского, русского и английского языков;
• Умение работать с большими объемами информации и документов;
• Грамотность, внимание к деталям, усидчивость;
• Умение принимать решения, готовность брать на себя ответственность;
• Уверенное пользование ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook).

Будет являться преимуществом:

• Опыт построения системы антикоррупционного комплаенс в банке;
• Опыт работы в сфере корпоративного права, корпоративного управления;
• Опыт работы в сфере управления рисков;
• Опыт в автоматизации процессов и контролей в организации;
• Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами (создание, сравнение документов, внесение изменений в локальные нормативные акты).

Обязаннсти :

• Проверка соблюдения внутренних процедур, внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Банка;
• Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам Комплайенс (в т.ч. проведение обучения);
• Подготовка и предоставление отчетов по внутреннему контролю;
• Актуализация, внесение изменений, утверждение и внедрение внутренних нормативных документов в целях Комплайенс (Положения, Инструкции, Методологии и пр.);
• Проведения оценки риска и Проведение мероприятий по устранению/уменьшению регуляторных рисков в компании;
• Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

Резюме высылать на электронный почтовый адрес: hr@vtb.az (CV отправлять с указанием названия вакансии).

 

Komplayens üzrə mütəxəssis / aparıcı mütəxəssis

Tələblər:

• Ali təhsil (hüquq və ya maliyyə sahəsində);
• Stressə davamlılıq və tez qavrama qabiliyyəti;
• Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilmək;
• Böyük həcmli məlumat və sənədlərlə işləmək bacarığı;
• Qərarlar qəbul edə bilmək, öz üzərinə məsuliyyət götürməyə hazır olmaq;
• Təcrübəli PK istifadəçisi (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook).

Aşağıdakılara üstünlük veriləcək:

• Bankda antikorrupsiya komplayens sistemini qurma təcrübəsi;
• Korporativ hüquq, korporativ idarəetmə sahəsində iş təcrübəsi;
• Risklərin idarə edilməsi sahəsində iş təcrübəsi;
• Təşkilatda proseslərin və nəzarətlərin avtomatlaşdırılması sahəsində təcrübə;
• Hesabatlıq tərtib etmək, analitik iş, sənədlərlə işləmək (sənəd yaratmaq, müqayisə etmək, lokal normativ aktlara dəyişikliklər etmək) təcrübəsi.

Vəzifələr:

• Bankın tələblərinə uyğun olaraq daxili nəzarət prosedurları və daimi cari müşahidə prosedurlarına riayət olunmasının yoxlanılması;
• Əməkdaşlar üçün konsultasiyaların keçirilməsi və komplayens məsələləri üzrə bölmələrə metodoloji dəstək (o cümlədən təlimlərin keçirilməsi);
• Daxili nəzarət üzrə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi;
• Komplayens məqsədləri üçün daxili normativ sənədlərinin (Əsasnamələr, Təlimatlar, Metodologiyalar və s.) yenilənməsi, dəyişikliklərin daxil edilməsi, təsdiqlənməsi və tətbiqi;
• Şirkətdə risklərin qiymətləndirməsinin aparılması və tənzimləyici risklərin aradan qaldırılması/azaldılması üçün tədbirlərin görülməsi;
• Yeni məhsulların işə salınması zamanı layihə sənədlərinin təhlili.

Şəxsi anket forması hr@vtb.az elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP