Xidmət haqqı
 

İş Elanının Yerləşdirilməsi

İş Elanının yerləşdərilməsi cəmi 25 AZN-dir. Qiymətə ancaq bir iş elanı daxildir. İş elanının müddəti bir aydır.

Xidmət haqqı iş elanı yerləşdiyi vaxtdan 7 gün ərzində ödənilir. Müstəsna hallar ayrılıqda müzakirə olunacaq.

İş elanı yerləşdirmək üçün, siz vakant iş yeri haqqında məlumatı info@jobsearch.az Word formatında göndərməlisiniz. Mətnin daha rahat oxunması üçün bizim tərəfdən müəyyən qrammatik düzəlişlər aparılacaq.

Biz həmçinin normal işə düzəltmə prinsiplərindən və standartlarından uzaq olan iş elanlarının müştəri tərəfindən bizim saytdə yerləşdirilməsi təklifindən imtina etmək hüququna malikik.

Cins və yaşa aid olan tələblər iş elanına daxil olunubsa, biz bu elanı həmən tələblərsiz yerləşdirəcəyik. Müstəsna hallar ayrılıqda müzakirə olunacaq.

Elan müddətinin qurtarması haqqında məlumat İş Elanına daxil olunmayıbsa, həmən elanın müddəti 30 gün hesab olunacaq. Bu müddət əlavə ödənişin müqabilində artırıla bilər.

Hər bir müştəri öz adını və əlaqə məlumatını bizim saytda yerləşdirməmək seçiminə malikdir, lakin bizə iş elanı yerləşdirmək təklifi olanda biz bu məlumatların saytımızda yerləşdirməməyi öhdəmizə götürürük və məxfiliyə da zəmanət veririk.

İş Elanını yerləşdirmək üçün bizimlə Əlaqə saxlayın

Reklam Bannerinin Yerləşdirilməsi

Reklam bannerinin bizim saytda yerləşdirilməsi Bannerin  ölçüsündən asılıdır.   Banneri yerləşdirmək üçün və daha ətraflı məlumat üçün bizimlə Əlaqə saxlayın

 

 
© Copyright 2006—2021 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP